CEVEČKO s bohatou tradíciu má dobré smerovanie

0
1171

Cevečko s bohatou krúžkovou činnosťou a dlhodobou tradíciou nedávno oslávilo 60. výročie vzniku, pri tejto príležitosti oceňovalo plaketami a ďakovnými listami.

Bánovské Cevečko s bohatou krúžkovou činnosťou a dlhodobou  tradíciou nedávno oslávilo 60. výročie vzniku. O činnosti a pripravovaných aktivitách v najbližšom období sme sa porozprávali s riaditeľkou Centra voľného času v Bánov-
ciach nad Bebravou Miriam Kiripolskou.

Kedy vznikla vaša organizácia a akými zmenami prešla?

interni-pracovnici-cvc1. januára 1956 na návrh OV ČSZM vznikol na území okresného mesta Bánovce nad Bebravou Dom pionierov a mládeže v bývalej budove TBC na Sládkovičovej ulici. Jaroslav Kotrba bol prvým riaditeľom tejto organizácie. V roku 1960 sa Dom pionierov a mládeže presťahoval do budovy Sokolovne. Nie všetky priestory Sokolovne boli k dispozícii, len pravá časť budovy. V tom čase pôsobil vo funkcii riaditeľa Ján Karolyi, neskôr Ján Szabo, František Buzala, Anton Naštický, Ján Hanko, Ján Beňuška, Miroslav Drinek a Oľga Paluchová Vlčková, pod ktorej vedením sa v roku 1987 pionieri presťahovali do súčasných priestorov.  V tomto období  došlo k najväčšej reorganizácii zariadenia a vytvoril sa akoby istý prúd smerovania tohto zariadenia k systematickej práci s deťmi a mládežou. Interní ako aj externí pracovníci viedli množstvo záujmových krúžkov a organizovali celomestské podujatia. Pochopiteľne niektoré boli určené dobou a tým aj politicky ladené. V roku 1987 bolo školské zariadenie opäť presťahované na ul. A. Kmeťa, kde sídli dodnes. V roku 1990 sa Dom pionierov premenoval na Dom detí a mládeže a za riaditeľku bola menovaná Mária Králiková, ktorá vykonávala túto funkciu do roku 2011. V roku 1994 sa názov našej organizácie opäť zmenil – na Centrum voľného času.

Akým spôsobom ste si pripomenuli 60. výročie vzniku?

Pred jarnými prázdninami 26.2. 2016 sme si dovolili pozvať do našich priestorov ľudí, ktorí prispeli k rozvoju Centra. Našim hosťom bol primátor mesta Marián Chovanec, zástupca Okresného úradu odboru školstva v Trenčíne Tibor Bélik, prednosta spoločného školského úradu Michal Uhrín, bývalí riaditelia, interní a  externí pracovníci, riaditeľky MŠ, riaditelia ZŠ a Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, členovia Rady školy, zástupcovia firiem, ktoré pomáhajú CVČ pri organizovaní podujatí a ľudia, ktorí nezištne pomáhajú pri rozvoji nášho zariadenia. Z rúk primátora mesta si prevzali rôzne ocenenia (plaketu): V. Šandrik, Ľ. Kiripolský, N. Paulovičová.Ďakovný list – R. Laurinec, Z. Gunišová, M. Kiripolská. Počas oslavy boli premietnuté filmy o histórii a súčasnosti zariadenia, vystúpili deti z tanečných krúžkov a novovzniknutého detského folklórneho súboru Drienovček. Súčasťou oslavy bola aj výstava fotografií z činnosti a výtvarná výstava detských prác na tému „Oslava narodenín“

Aké záujmové útvary ste otvorili v tomto školskom roku?

detsky-taborTak ako každý školský rok ponúkame širokú škálu záujmových krúžkov. Krúžková činnosť v CVČ trvá od 1.októbra do 30. mája. V tomto období sa už blížime do finále krúžkovej činnosti. V ponuke sme mali plavecké krúžky, výtvarný pre MŠ aj ZŠ, kreatívny pre MŠ aj ZŠ, výtvarnú prípravu na SŠ a VŠ, varenie – pečenie, edukačné aktivity pre MŠ, mažoretky, tanečný, folklórny súbor Drienovček, strelecký, multimediálny, futbalovú prípravku, rybársky, CTK Viking, florbal, basketbal, volejbal, karate. Spolupracujeme aj so športovými klubmi hádzanej, ľadového hokeja, zápasenia a futbalovým klubom. V priebehu toka organizujeme aj tradičné akcie celomestského charakteru.

Aké zaujímavé aktivity plánujete zrealizovať počas letného obdobia?

Letné prázdniny začneme Otváraním prázdninovej brány 1. júla na Námestí Ľ. Štúra  a potom od 4. júla roztočíme kolotoč prímestských táborov, pobytu detí s rodičmi v Chorvátsku, pobytového tábora v Piatrovej ako dverí dokorán. Viac informácii nájdete na našej webovej stránke www.cevecko.sk