Hodnotili aj nevidiaci a slabozrakí

0
983

Svoju činnosť za uplynulý rok hodnotili aj členovia Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č.47 v Bánovciach nad Bebravou. Ich hodnotiaca členská schôdza sa konala v pondelok 18.apríla v klube dôchodcov na Farskej ulici. Stretnutie otvorila predsedníčka organizácie Mária Danielová, ktorá privítala aj pozvaných hostí – pracovníčku Krajského strediska ÚNSS v Trenčíne Zoru Sdurkovú a predsedu ZO SZZP č.3 Jozefa Kocúra.

Činnosť tejto organizácie bola v uplynulom roku veľmi bohatá. Išlo predovšetkým o  spoluúčasť na celoslovenských akciách Biela pastelka a Biela palica, či každoročné novembrové členské dscn6035zhromaždenie pri príležitosti Dňa nevidiacich. Za výbornú spoluprácu sa predsedníčka organizácie poďakovala aj vedeniu Krajského strediska ÚNSS a predsedovi ZO SZZP č.3 Jozefovi Kocúrovi. Prijatý bol aj plán činnosti organizácie na aktuálny rok. Plánuje sa pokračovať v poradenských dňoch, ktoré sa konajú každý párny týždeň(okrem prázdnin) v pondelok od 11. do 15.hodiny v klube dôchodcov na Farskej ulici. Taktiež je v pláne uskutočnenie jednodňového celokrajského zájazdu. Opätovne sa uvažuje aj o zapojení do spomínanej Bielej pastelky a Bielej pastelky. Pripravuje sa aj tradičná schôdza pri príležitosti Dňa nevidiacich. Krajské stredisko bude organizovať aj súťaž v písaní Braillovým písmom či súťaž v hre šachu. V diskusii sa prítomní členovia zaujímali predovšetkým o poskytnutie bližších informácií ohľadom plánovaných akcií a taktiež časopisov pre zrakovo postihnutých, ktoré si môžu v prípade záujmu objednať.

Marek Kasala