Svetový deň vody v ZŠ Partizánska

0
1180

Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.

Leonardo da Vinci

Každoročne si ZŠ Partizánska dňa 22. marca pri príležitosti Svetového dňa vody pripomína rôznymi aktivitami a zážitkovým učením dôležitosť vody pre nás a prírodu a jej vyčerpateľný zdroj. Na 1. a aj 2. stupni boli pre žiakov v týždni od 21.3. – 23.3.2016 pripravené zaujímavé úlohy, keď na hodinách informatickej výchovy a informatiky vytvárali prezentácie o vode, na matematike riešili úlohy zamerané na environmentálnu výchovu – spotrebu a šetrenie vody v domácnostiach, výtvarne spracovávali témy týkajúce sa vody a jej šetrenia, na chémii sa zahrali na výskumníkov, keď pracovali s malými výskumnými laboratóriami vody a zisťovali chemické zloženie pitnej vody. Hodiny boli obohatené aj o ochutnávku vybraných minerálnych vôd. Žiaci piateho a siedmeho ročníka sa zúčastnili na Námestí Ľ. Štúra prezentácie o vode, kde si so záujmom pozreli ako sa robí vodovodná prípojka a prezreli si rôzne stroje a pojazdnú cisternu na pitnú vodu.

Voda ako životodarná tekutina má nielen pre človeka nesmierny význam. Bez vody si život človeka nevieme predstaviť. A preto by sa mal neustále klásť veľký doraz na jej prirodzenú ochranu a obnovu pre budúce generácie.

Veronika Jakubová

ZANECHAŤ ODPOVEĎ