Trenčiansky samosprávny kraj Tlačová správa

0
358

Predseda Matice slovenskej ocenil predsedu Trenčianskeho župana za aktivity v roku Ľudovíta Štúra

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška si v pondelok 7. marca 2016 prevzal „Cenu predsedu Matice slovenskej“ za organizáciu a podporu podujatí a aktivít v roku 2015, ktorý bol Maticou slovenskou vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra pri príležitosti dvojstého výročia jeho narodenia.

Predseda TSK si prevzal ocenenie od podpredsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera na stretnutí Krajskej rady Matice slovenskej v Trenčíne. Podľa slov Jaroslava Bašku: „Ocenenie pre mňa veľa znamená, Matica slovenská funguje už veľmi veľa rokov a neustále sa jej darí rozvíjať vlastenectvo pre budúce generácie“, vyzdvihol činnosť Matice slovenskej.

Ocenenie Matice slovenskej sa udeľuje kolektívom a jednotlivcom za významný podiel na rozvoji matičného hnutia, šírenie dobrého mena Matice slovenskej, za významný podiel na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, za ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva, za prínos do vedy v Slovenskej republike a v zahraničí.

Stretnutia sa zúčastnila dvanástka predsedov miestnych odborov, členov Krajskej rady Matice slovenskej, nechýbala predsedníčka Krajskej rady Matice slovenskej TSK Ružena Hromádková, predsedníčka Miestnej organizácie Matice slovenskej v Trenčíne Jana Poláková, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Prievidzi Vlastimil Uhlár.