Veľká praveká súťaž – život neandertálca

0
509
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Veľká praveká súťaž organizovaná Múzeom praveku našich žiakov po preštudovaní úloh a podmienok oslovila a súhlasili so zapojením sa do hry. Áno do hry. Takto totiž žiaci pochopili túto úlohu a my sme s nimi nadšene súhlasili. Počas triednických hodín a hodín dejepisu pracovali na úlohách. Rozdelili sa do niekoľkých skupín: lovci, zberači, strážkyne ohňa, príprava jedla, bojovníci. Každá menšia tlupa si zvolila vodcu, ktorý rozdelil úlohy: príprava a výroba oblečenia, výroba loveckých a pracovných nástrojov, hudobné nástroje. Pripravovali sa aj na hodine hudobnej výchovy, kde si cvičili pokriky, spevy a tance po úspešnom love, zbere a pod.

Napokon nastal „Veľký deň“ pre našich šiestakov – neandertálcov. Poobliekali sa do vopred pripravených kostýmov, nalíčili a poďme na svoje teritória – v našom prípade to bola školská telocvičňa. Tam sa odohral 2 – hodinový život pravekého človeka. Jednotlivé skupiny predvádzali svoju nacvičenú a veľakrát aj improvizovanú scénku zo života pravekého človeka, sprevádzanú víťaznými alebo aj nesúhlasnými zvukovými pokrikmi, víťazným tancom a pod. Dôležité na tomto vydarenom predstavení je to, že žiaci vždy správne určili predvádzanú scénku, spolužiakov odmenili veľkým potleskom a odchádzali domov s novými dojmami a pocitom dobre vykonanej práce. Na záver možno povedať, že deti táto forma zážitkového vyučovania baví, naučili sa opäť niečo nové a sú v tom úžasní, že všetko si pripravili, zorganizovali a zhodnotili samostatne.

Mgr. Veronika Jakubová