Žiaci súťažili v streľbe zo vzduchovky

0
1297

V telocvični ZŠ Duklianska sa 8. apríla 2016 konali preteky o Cenu oslobodenia Bánoviec nad Bebravou v streľbe zo vzduchovky žiakov  základných škôl okresu Bánovce nad Bebravou. V štyroch kategóriách  súťažilo v ľahu zo vzdialenosti 10 m na kruhový terč 27 žiakov. Víťazi v jednotlivých kategóriách: Mladšie žiačky: Lucia Šimová – ZŠ Duklianska; mladší žiaci: Filip Bobuš – ZŠ Duklianska; staršie žiačky: Mária Žitňanová – ZŠ Duklianska; starší žiaci: Adam Galuštiak – ZŠ Slatina nad Bebravou. Súťažiaci na prvom až treťom mieste obdržali v každej kategórii vecné ceny, diplomy a medaily.

Milan Bobuš