Sme iní, nie horší. chceme žiť s vami, nie iba vedľa vás!

0
765

Dňa 26.09.2016 v dopoludňajších hodinách zavítali do DSS – Archa pani poslankyne a páni poslanci mesta Bánovce nad Bebravou. Zaujímalo ich čo je nové v Arche. Hneď vo vstupnej hale mali možnosť vidieť výtvory klientov, ich výtvarné práce, koláže. Nasledovalo stretnutie s našimi Archákmi, ktoré bolo veľmi srdečné, plné otázok, vtipných odpovedí, smiechu. Naši hostia si prezreli farebné terapeutické miestnosti ambulantnej časti zariadenia, ktoré sa prerábali v decembri 2015. Zoznámili sa so zamestnancami, zaujímali sa o jednotlivé terapie, ich účinok na klientov. Mali možnosť byť prítomní na drmatoterapii a fyzioterapii. Ich kroky viedli aj do miestnosti pobytovej týždennej formy, ktorá je na poschodí.  Boli informovaní o naplňovaní jednotlivých bodov projektu, vďaka ktorému môže toto zariadenie poskytovať klientom aj ubytovanie a tým pomôcť ich rodinným príslušníkom.  Sme radi a vďační, že tí, ktorí boli volení z radov občanov sa zaujímajú aj o problematiku zdravotne postihnutých ľudí. Leží im na srdci aj to, aby sa vďaka zariadeniu ako je to naše, zlepšila ich kvalita života, aby sa cítili užitoční, rešpektovaní touto spoločnosťou. Naše zariadenie uvíta, bude sa snažiť do budúcnosti, o  lepšiu a hodnotnejšiu spoluprácu s Mestom BN. Metaforicky napísané „Spoluprácu na dlani“, ktorá by predstavovala možnosť spájať svety postihnutých a tzv. zdravých. Išlo by o cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu dvoch odlišných „svetov“. Takto by sme sa mohli všetci pokúsiť vstúpiť do krehkého sveta SOCIÁLNEJ TOLERANCIE. Dva svety môžu naozaj existovať vedľa seba…Už teraz sa tešíme na ďalšie návštevy poslancov, ktorých zaujímajú Archáci, zaujíma ich to, že vďaka takémuto zariadeniu má Bánovský okres Domov sociálnych služieb, ktorý poskytuje kvalitnú sociálnu terapiu, rehabilitácie, poradenstvo…Sme neziskovou organizáciou a práve preto chceme aj touto cestou poďakovať za každú pomoc, či už spomínaným poslancom a poslankyniam, zamestnancom ÚPSVaR v BN, TN, PE, NR, TO, zamestnancom odboru sociálnych vecí Mestského úradu v BN, TO, PE, zamestnancom a predstaviteľom Trenčianskeho a Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mestskej knižnici Ľudovíta Štúra, poisťovni Dôvera, nadácii Slovenskej poisťovne, rôznym sponzorom a ľuďom, vďaka ktorých finančnej pomoci, darom, terapeutickým a zdravotníckymi pomôckami, môže naše DSS – Archa pracovať a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme, že ste ľudia so srdcom…

Mgr. Renáta Števčíková riaditeľka DSS – Archa  a štatutárny zástupca Archa, n.o.

ZDIEĽAŤ

Pridaj komentár

Predchádzajúci článokSpartak Bánovce nad Bebravou – OŠK Trenčianske Stankovce 3:1
Ďalší článokChlieb s maslom
V regionálnych novinách TAJMS som zodpovedný za celú tímovú prácu redakcie. Píšem a pripravujem informačné články z bánovského regiónu, reportáže a rozhovory z terénu, firemné advertoriály, komentáre, stručné aktuality, ďalšie PR materiály, ktoré si zákazníci žiadajú.