Mesiac úcty k starším

0
2067

Niet krajšieho obdobia v prírode ako je jeseň, keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami. V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Ide najmä o bohaté životné skúsenosti, múdrosť, lásku a obetavosť. Niet krajšieho a jemnejšieho pohľadu ako pohladenie starého otca, či starej mamy. Mesiac október je už oddávna venovaný úcte k starším. Pripomeňme si teda niektoré podujatia, ktoré sa pri tejto príležitosti konali v našom meste a jeho blízkom okolí.10

V pondelok 17.októbra sa v MsKS konalo stretnutie členov ZO SZZP č.1. Slávnostné posedenie im spríjemnili deti zo ZŠ na Ulici Hollého. V ten istý deň sa v jedálni ZŠ Komenského stretli skôr narodení členovia ZO SZZP č.3. Na úvod sa všetkým prihovoril predseda organizácie Jozef Kocúr a svoje príhovory predniesli aj pozvaní hostia. O kultúrny program sa postarali deti z miestneho školského klubu, hudobná skupina Duo s Máriou Bagínovou spolu s recitátorom a zabávačom Marekom, ktorý účinkoval aj na posedeniach v Malých Chlievanoch a Dolných Ozorovciach. V Malých Chlievanoch sa stretnutie skôr narodených občanov konalo v nedeľu 23.októbra. Okrem spomínaného recitátora a zabávača tu v kultúrnom programe vystúpili známe heligonkárky sestry Evka a Lenka Bacmaňákové z Oščadnice, ktoré zahrali a zaspievali známe ľudové piesne, ale zároveň predstavili aj niektoré piesne z ich nového CD. Jednu z nich s názvom „Prešiel som ja hory, doly“ na tomto podujatí venovali predsedovi OV Ľudovítovi Znášikovi, ktorý ich na toto stretnutie pozval. V závere stretnutia sa Evka vybrala medzi divákov, ktorí si do mikrofónu zaspievali úryvky zo známych slovenských ľudoviek. Nesmelo chýbať oceňovanie jubilantov a veľmi chutné občerstvenie. Každý z návštevníkov si chválil veľmi dobrú organizáciu tohto podujatia. V Dolných Ozorovciach sa podobné podujatie konalo až v nedeľu 6.novembra. Na úvod stretnutia sa všetkým prítomným prihovorila predsedníčka OV Ing. Mária Peťovská: „Chceme poďakovať vám všetkým za vašu starostlivosť vo vašich rodinách, za vašu pomoc tejto mestskej časti a nášmu mestu. Za to všetko, čo ste doposiaľ pre nás urobili. Vám všetkým prajem veľa zdravia, šťastia a príjemné posedenie. Vítam medzi nami poslankyňu TSK Máriu Hajšovú, pána zástupcu primátora Petra Bulíka, poslankyňu MsZ Naďku Ondrejkovú, vedúcu odboru sociálnych vecí Janku Záhumenskú, za ZPOZ Ingrid Mozolovú a pani učiteľku Simonu Krškovú, ktorá priviedla spolu s Naďkou Ondrejkovou detičky.“ Pripravený bol aj bohatý trojgeneračný program. Najmladšiu generáciu zastupovali deti zo ZŠ Partizánska, ktoré sa už tradične predviedli recitačne, hudobne i tanečne. Celé ich vystúpenie sa niesla vo folklórnom duchu. Pani vychovávateľka Ondrejková v úvode vystúpenia v súvislosti so známou rozprávkou O troch grošoch vyslovila aj myšlienku vystihujúcu podstatu Mesiaca úcty k starším: „Mesiac úcty k starším je časom, kedy si možno viac ako inokedy uvedomujeme, že aj my raz budeme starí. Nuž teda skúsme uvažovať nad touto pravdou, že aký veľký ten groš si požičiame, taký veľký sa nám vráti.“05

Strednú generáciu zastupoval už spomenutý recitátor a zabávač Marek, ktorý vtipnými príhodami vyčaril úsmev na tvárach snáď každému. Zaznela i báseň venovaná úcte k starším. Najstaršiu generáciu zastupovali členovia speváckej skupiny pôsobiacej pri klube dôchodcov. Aj tentokrát bolo posedenie pre seniorov spojené s gratuláciami všetkým tým, ktorí sa dožili úctyhodného veku 60 rokov a starším. Najstaršou občiankou tejto mestskej časti je momentálne Anna Škultétyová, ktorá sa začiatkom októbra dožila krásnych 93 rokov. Ani tu nechýbalo chutné občerstvenie. Po oficiálnom ukončení programu seniori ešte veľmi dlho zotrvali v speve známych piesní.

Síce je už Mesiac úcty k starším dávno za nami, šediny, mozoľnaté dlane a láskavé srdce seniorov by sme si mali vážiť aj počas celého roka.

Marek Kasala