Spomienka na Alexandra Dubčeka

0
1463

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 95. výročie narodenia popredného predstaviteľa Pražskej jari, predsedu Federálneho zhromaždenia a neskoršieho nádejného prezidenta Alexandra Dubčeka. Celonárodná spomienka na túto vedúcu osobnosť slovenských dejín po roku 1945 sa konala v sobotu 26.novembra v jeho rodnej obci Uhrovec. Samotným oslavám predchádzal vedecko – výskumný seminár a tiež odborný seminár pre mládež, ktorý sa konal o deň skôr. kladenievencov1

Samotné oslavy sa začali zhromaždením pred rodným domom Ľ. Štúra a A. Dubčeka, kde ako prvý prebehol akt kladenia vencov k pamätným tabuliam. Následne sa prihovorila starostka obce Uhrovec Ing. Zuzana Máčeková, ktorá privítala premiéra Dr. Róberta Fica, predsedu VÚC Ing. Jaroslava Bašku, ako aj ďalších významných hostí, a zároveň všetkým prítomným poďakovala za ich účasť: „Ďakujem vám všetkým, ktorí ste dnes prišli a spoločne s nami vzdávate úctu celoživotnému dielu a odkazu nášho rodáka Alexandra .Dubčeka.“  Predseda vlády Róbert Fico okrem iného povedal: „Alexander Dubček bol ako kniha, z ktorej mnohí citovali, ale veľmi málo ľudí ju čítalo. Možno je našou povinnosťou trochu viac pripomínať, ako žil, kde pôsobil a dávať predovšetkým strednej a mladšej generácii množstvo podnetov z jeho mimoriadne aktívneho života.“ starostka

Slávnostný ráz tomuto stretnutiu dodávali aj národné piesne v podaní spevokolu zo ZUŠ D. Kardoša. Následne v interiéri rodného domu prebehla vernisáž výstavy „Alexander Dubček, významná osobnosť moderných dejín Slovenska a európskej politiky.“ Pre všetkých bol pripravený aj pestrý program v miestnom kultúrnom dome. Počas slávnostnej akadémie boli vzácnym hosťom, medzi ktorými boli poprední predstavitelia spoločenského života a priatelia A. Dubčeka, odovzdané pamätné plakety. Ocenený bol aj autor scenára a libreta pamätnej izby A. Dubčeka Dr. Pavol Polák a taktiež Janka Jablonská, ktorá darovala bustu tohto slovenského velikána. No a v neposlednom rade sa pocty dostalo aj hostiteľke Zuzane Máčekovej. Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili sólisti orchestra Zlaté husle a členovia folklórnej skupiny Uhrovčan. Nechýbal ani slávnostný prípitok a bohaté občerstvenie.

Marek Kasala