Vianočné stretnutie v Centre sociálnych služieb

0
1275

Už od začiatku decembra cítiť zo všetkých strán atmosféru navádzajúcu pokoj a pohodu. Jednoducho, Vianoce sú už predo dvermi. Obyvatelia bánovského Centra sociálnych služieb na Textilnej ulici si posledné predvianočné chvíle vychutnali naozaj sviatočne. V tomto období pre nich výbor miestneho spolku Slovenského Červeného kríža každoročne usporadúva milé stretnutie s vianočne ladeným kultúrnym programom. To tohtoročné sa konalo v stredu 14.decembra.  Klientov zariadenia programom sprevádzala aktivistka SČK Marta Čaplánová a prihovorila sa i predsedníčka Dr. Angela Hoffmannová. V kultúrnom programe ako prví vystúpili klienti DSS Archa. V ich podaní okrem známych vianočných kolied zazneli aj modernejšie vianočné skladby ako napríklad „Keď prídu Vianoce“ od Petry Jurinovej či slovenská verzia piesne „An Angel“ od Kelly Family. Nechýbali ani vinše a básne s vianočnou tematikou. V ďalšej časti programu išlo taktiež o striedanie piesní a hovoreného slova. Členky spoločenstva AVE pod vedením pani Márie Minárikovej za hudobného sprievodu Ing. Rudolfa Brachtýra zaspievali okrem známych kolied aj pesničku Majky Bagínovej s názvom „Zaleť pieseň v šíru diaľ.“ O sviatočné, ale aj zábavné hovorené slovo medzi jednotlivými piesňami sa postaral recitátor a zabávač Marek. Vyvrcholením programu bola už tradične známa „Tichá noc,“ ktorú si spoločne zaspievali všetci prítomní. Po ukončení programu členky výboru rozdali klientom CSS darčekové balíčky a záver stretnutia opäť patril pani Marte Čaplánovej, ktorá vyjadrila všetkým obyvateľom domova veľkú vďaku a zaželala im šťastné prežite vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2017.

Marek Kasala