Jasličková pobožnosť vo farskom kostole

0
1595

Vianočné sviatky sú obdobím, kedy si všetci kresťania pripomínajú narodenie svojho spasiteľa Ježiša Krista. Prvý sviatok vianočný je tradičným dňom, kedy sa vo farskom kostole v Bánovciach n. B. koná tzv. jasličková pobožnosť, určená predovšetkým pre deti a mládež. Inak tomu nebolo ani tieto Vianoce. Všetkých prítomných privítala a celým programom sprevádzala pani katechétka Mgr. Mária Tuchyňová. Hneď v úvode sme si všetci pripomenuli najdôležitejšiu udalosť, týkajúcu sa Vianoc – narodenie malého Ježiška a to prostredníctvom živého betlehemu, o ktorý sa postarali dobrovoľníci z radov mládeže. Stalo sa tak za vlády cisára Augusta, ktorý nariadil sčítanie ľudu v celej Rímskej ríši. Každý sa musel prihlásiť v mieste, odkiaľ pochádzal. A tak sa Jozef s Máriou vybrali do mesta Betlehem. Nemali kde prenocovať, nikto ich nechcel prijať a ich útočišťom sa stala maštaľ na okraji mesta, kde Mária v noci porodila malého Ježiška. Teda Syn Boží sa nenarodil v blahobyte, ale v úplnej biede. So svojimi darmi sa Ježiškovi prišli pokloniť pastieri i traja králi z východu. Na záver účinkujúci narodenému Ježiškovi aj pekne zahrali a zaspievali. Potom však prišiel rad aj na odvážlivcov z „publika,“ ktorí mohli narodenému Ježiškovi urobiť radosť peknou pesničkou, vinšom či básničkou. Nakoniec sa slova ujal aj správca farnosti Mgr. Stanislav Garaj, ktorý sa okrem poďakovania účinkujúcim a divákom postaral o vyslanie miestnych koledníkov Dobrej noviny a všetkým udelil slávnostné požehnanie. Počas tejto slávnosti sme si mohli vypočuť a zaspievať aj niektoré známe vianočné piesne. Je nielen pekné, ale pre nás kresťanov aj veľmi užitočné i takýmto spôsobom pripomenúť si pravý význam vianočných sviatkov, ktorý je, bohužiaľ, v dnešnom svete akosi zatláčaný do úzadia.

Marek Kasala