Talentovaný Andrejko Krajčo vyhral krajské kolo Šalianskeho Maťka

0
1628

V Trenčíne sa 24.2. 2017 uskutočnilo krajské kolo 24. ročníka Šalianskeho Maťka v prednese Slovenskej povesti v troch kategóriách. Okres Bánovce nad Bebravou reprezentovali víťazi jednotlivých kategórii okresného kola Andrej Krajčo zo ZŠ Duklianska, Ľuboš Kováč zo ZŠ Školská a Janka Repová z Gymnázia J. Jesenského.  Sme hrdí, že za okres Bánovce nad Bebravou získali Ľuboš Kováč – 3. miesto a Andrej Krajčo -1. miesto a zároveň Andrej získal i cenu diváka za najlepší prednes povesti na krajskej súťaži. Talentovaný Andrejko Krajčo postúpil na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční 24.marca 2017 v Šali. Na cennom úspechu Andrejka Krajču sa podieľala aj pani učiteľka Zuzana Varhaníková zo ZUŠ D. Kardoša, ktorá pripravovala víťaza na súťaž.

Talentovaný Andrejko Krajčo je  jeden výrazných recitátorských talentov v našom meste. Čo stojí za takýmto úspechom z pohľadu učiteľa a žiaka?

 V prvom rade gratulujem Andrejovi k víťazstvu a postupu. Som šťastná s ním. Zároveň chcem poďakovať jeho triednej pani učiteľke v ZŠ Duklianska, že nám dôverovala a nechala nás pracovať spolu na texte.  A čo stojí za jeho úspechom?   Postupný rozvoj jeho talentu ako recitátora. Andrej má naozaj výrazný talent a dar. Dar dobrého rozprávača, ktorý uchopí text tak, akoby práve rozprával svoj príbeh, a má dar svojim budovaním charakteru postáv v prednese podčiarknuť vtipnosť situácií, dialógov. Hrá sa s textom. Tvorí obrazy, ktoré my ako poslucháči , s ním reálne vnímame vo svojich predstavách. A čo je výnimočné už v jeho veku, dáva slovám obsah. Je vnímavým žiakom, má množstvo otázok – PREČO – na text, ktorý si vyberie. A až po podrobnej analýze textu, pristupujeme k umeleckému stvárneniu príbehu v ňom. Andrej už svoj mimoriadny talent potvrdil i v minulom roku na medzinárodnej súťaži : „ Prednášam, teda som.“, kde spolu s talentovanými recitátorkami Marinou Bagin a Jasminou Jakalovou získali zlaté pásmo.

Akú tematickú časť povesti a s akým názvom ste pre neho vybrali do súťaže?

Vybrali sme povesť – V mestečku na Sliačku od Márie Ďuríčkovej. Mária Ďuríčková patrí medzi najvýznamnejšie spisovateľky pre deti a mládež. Bola zároveň publicistkou, prekladateľkou a scenáristkou, ktorá nadovšetko milovala učiteľovanie a deti. Práve ony boli podnetom, prečo autorka vytvárala rozsiahle knihy s rôznorodou tematikou. My sme sa zamerali na povesť. V povesti – V mestečku na Sliačku nás zaujal príbeh zbojníka, šibala – beťára. Zbojnícku povesť s humorom uchopil Andrej, a to prinieslo i úspechy.   

Má podľa vás šancu na úspech aj v národnom kole tejto tradičnej súťaže?

Určite šancu má !!!! Veď to potvrdila krajská porota v Trenčíne. Je jedinečný, zachováva si prirodzenosť a hravosť v prednese. Prednes povesti  – V mestečku na Sliačku ho baví a to je veľmi silná devíza. Budeme mu všetci držať palce, aby mu predieťnes vyšiel , mal radosť z recitovania – a úspech , to už je len bonus k tomu. 

Vieme, že vediete aj divadelný súbor White, v ktorom účinkujú  talentované deti. Kedy a s akou hrou budú mať premiéru na divadelných doskách?

Ďakujem za otázku. Vediem niekoľko divadelných súborov. Súbor White, je ten kde hrá i Andrej Krajčo. A WHITE svojou divadelnou tvorbou zaujali už i v minulom roku. V tomto roku sme sa už zahrali s textom T. Janovica – Drevený tato. Mohli ste vidieť na Vianočnom matiné u nás v ZUŠ DK v Bánovciach nad Bebravou. Do súťaže sme pripravili dramatické spracovanie príbehu – Kazisvet a Kalamita.

white

Divadelný súbor WHITE                                                              foto: Stanislav Vavro

Regionálna súťaž bude u nás v ZUŠ DK v Bánovciach nad Bebravou 10.marca 2017 už od 9,00 v divadelnej sále Janka Jesenského. Z domácich súborov sa od 14,00 predstaví okrem už spomínaného DS WHITE, DS RÓ so svojou autorskou hrou „ Moja mama povedala, že..“, Divadlo mladých KALORIK a DM ELDORADO v spoločnej autorskej hre „ TO JE ON…!“ Všetky tri predstavenia pod mojim pedagogickým vedením a réžiou. A večer o 18,30 zahrá divadelný súbor BÁPODI pod vedením režiséra i riaditeľa školy Silvestra Lavríka hru – „ Hráme našim jubilantom“.

Všetkých srdečne pozývame na všetky predstavenia. 

                                                                                                             Stanislav Vavro