Ubehlo už 57 rokov od založenia organizovaného zápasenia v Bánovciach nad Bebravou

0
2025

Prvé zmienky o zápasení na Slovensku sú zo začiatku dvadsiateho storočia keď v r. 1904 v Košiciach založili Košický atletický klub, ktorého súčasťou boli i zápasníci a neskôr v Bratislave kluby Herkules, Vas a Hungaria, z ktorých vznikol za prvej republiky najstarší klub zápasenia na Slovensku Lokomotíva Bratislava.

Rozmach zápasenia v Bánovciach nad Bebravou nastal až po období druhej svetovej vojny výstavbou nových závodov Tatra, Mier a Zornica. Hlavne vznikom závodu Tatra bol zaznamenaný rozvoj kultúry a športu. Nastal príliv mladých ľudí a bolo len otázkou času, kedy bude podchytený a usmernený ich rozvoj počas voľného času.

V druhej polovici päťdesiatych rokov nastupuje na základnú vojenskú službu v Nitre syn bánovského remeselníka Jaroslav Matejka. Pri výkone služby sa dostal do styku so zápasníkmi, ktorý pôsobili v kasárňach a organizovane účinkovali v súťažiach. Pretože patril do skupiny tých mladých ľudí, u ktorých túžba byť čo najlepší a najsilnejší bola samozrejmosťou, okamžite ho tento šport zaujal a snažil sa získať čo najviac poznatkov a skúseností. Dňa 28.10.1961 sa vrátil Jaroslav Matejka zo základnej vojenskej služby a už v novembri toho istého roku sa začali tréningy, ktoré sám viedol.

Všetku organizačnú prácu, ktorej pri vzniku oddielu nebolo málo zabezpečoval jeho príbuzný tiež Jaroslav Matejka. Len húževnatosť a snaha tejto dvojice zabránila tomu, aby oddiel nezanikol. Pod patronátom závodu Zornica bol začlenený do TJ Sokol Bánovce nad Bebravou, ktorej predsedom bol p. Minárik a tajomníkom p. Silvester Žitňan.

Predsedom, tajomníkom a zároveň vedúcim zápasníckeho družstva bol Jaroslav Matejka st. a Jaroslav Matejka ml. trénerom. Prvými zápasníkmi, priekopníkmi tohto športu v našom meste sú bratia Baďurovci, Porubský, Šumšala, Janík, Urban, Pullman, Paulínyi Stránsky, Machala, Vartík a Takáč. Prvý zápas vybojovali v Nitre – Krškanoch, odveta sa konala v januári 1962.

►I. časť

►Zdroj: Bulletin: 50. výročie zápasenia v Bánovciach nad Bebravou