Vansovej Lomnička oslavuje svoje päťdesiatročné jubileum

0
1228

Spisovateľka Terézia Vansová celkom iste patrí v rámci histórie slovenskej literárnej tvorby k najvýznamnejším predstaviteľkám druhej polovice devätnásteho storočia. Ide o autorku viacerých prozaických diel, okrem iných aj známeho románu Sirota Podhradských. Jej činnosť bola spätá predovšetkým so životom žien, bola zakladateľkou ženského časopisu Dennica a funkcionárkou ženského spolku Živena.

Počiatky jej literárnej tvorby siahajú do obdobia jej života v obci Lomnička pri Starej Ľubovni. Práve od toho je odvodený aj názov známej recitátorskej prehliadky žien Vansovej Lomnička, ktorá v tomto roku oslavuje svoje päťdesiatročné jubileum. Okresná organizácia Únie žien Slovenska(OO ÚŽS) a Mestská knižnica Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou toto podujatie taktiež každoročne organizujú, a to na okresnej úrovni. Tento rok sa konalo v pondelok 13.marca. V úvode stretnutia všetkých prítomných privítala predsedníčka okresnej organizácie Únie žien Slovenska Božena Darmová, ktorá okrem iného predstavila štyri talentované recitátorky, ktoré s rozhodli naplno prejaviť svoje nadanie.

VL 2

Náplňou súťaže je recitácia básnického alebo prozaického diela v rozsahu 3 – 6 minút. Postupne pred publikum vystúpili dve gymnazistky, žiačky tretieho ročníka Katarína Hrušková a Romana Antalová, ako aj dve úplne dospelé ženy Blažena Masaryková z Bánoviec a Eva Vicelová z Uhrovca. Každá zo súťažiacich si odniesla drobnú odmenu. Toto stretnutie sa však konalo aj pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa žien, a preto jeho druhá časť bola venovaná práve oslavám tohto sviatku. V jej úvode o jeho histórii všetkých prítomných poinformovala pani Oľga Janechová.

VL 3

Pripravený bol aj kultúrny program zložený z piesní a hovoreného slova. Pásmom známych pesničiek sa prezentovala spevácka skupina Klubu dôchodcov v Dolných Ozorovciach. V podaní zabávača Mareka zaznela slávnostná báseň, ako aj humorné hovorené slovo. Predsedníčka OO ÚŽS Božena Darmová toto stretnutie využila aj na zhodnotenie činnosti organizácie počas minulého roka a predniesla aj plány do budúcnosti.

Za zmienku stojí minimálne táto spomienka, ktorá dojala nejednu prítomnú členku: „Za Úniu žien sme kládli veniec na Cibislávku, pretože som tam predtým bola pozrieť, ako to tam vyzerá a keď som začala čítať tie mená, bolo tam neskutočne veľa žien. Tak som chcela, aby tie ženy dostali pekný raz dôstojnú úctu, takže dostali od nás pekný veniec. My sme si na ne spomenuli, ako museli trpieť a jeden z priamych účastníkov SNP mi rozprával, čo sa dialo v tej budove, ako ich tam strašne trýznili. Jednej jedinej kostičky na tele nemali celej. Keď si na to spomeniem, nemôžem zaspať.

VL 4

Strašne som chcela pripomenúť si tieto nešťastné ženy. Vždy chodíme s vencom na Jankov vŕšok, ale teraz som si povedala nie, treba sa trošku venovať aj tej Cibislávke. Bolo nás tam viacej, položili sme tam veniec, takže spomínali sme aj takto na tých pozostalých, ktorí takto nešťastne odišli. Tá súčasná doba, ktorá teraz je taká napätá, taká nervozita, všade sa bojuje… Toto ma tak trošičku inšpirovalo alebo naviedlo k tomu, že som si spomenula aj na tieto ženy.“

Táto organizácia sa však venuje i charitatívnej činnosti: „Navštívili sme jedného chlapčeka, ktorý má veľmi ťažkú leukémiu. Teraz uvažujem, že by sme mu urobili nejakú zbierku na lieky. Ja som sa o tejto jeho chorobe dozvedela až teraz v decembri, navštívili sme ho a dali mu hračku pre potešenie. Chcela by som cielene podporiť túto rodinu, pretože tie lieky sú neskutočne drahé.“ V závere stretnutia bola každá zo žien obdarovaná kvietkom a pre všetkých bolo pripravené aj veľmi chutné občerstvenie. Počas neformálnej časti stretnutia si prítomní za sprievodu harmoniky zaspievali viaceré obľúbené ľudové piesne.

                                                                                  Marek Kasala