Slávnostný krst publikácie o Alexandrovi Dubčekovi

0
1914

Alexander Dubček celkom iste patrí k najvýznamnejším osobnostiam nielen nášho regiónu, ale i celého Slovenska. Jeho osobnosť sme bližšie priblížili koncom minulého roka v správe z celonárodnej spomienky na tohto velikána moderných slovenských dejín.

jozef škultéty 3 350

Neprešiel dlhý čas a na svet sa dostala kniha Tak sme ho poznali z pera autorského kolektívu Jozef Škultéty, Ján Ardamica, Milan Dubček, Pavol Polák, Ivan Laluha a Patrik Tomič, ktorá osobnosť A. Dubčeka zachytáva očami jeho spolupracovníkov, priateľov a známych. Slávnostný krst tejto publikácie sa uskutočnil v sobotu 11.marca v hoteli Partizán na Jankovom vŕšku. Slávnostný príhovor predniesol Dubčekov dlhoročný osobný priateľ prof. Ivan Laluha a taktiež syn A. Dubčeka Milan Dubček. Samotného aktu krstu sa okrem starostky obce Uhrovec Zuzany Máčekovej a Milana Dubčeka ujal aj ďalší z jeho známych, a to pán Vladimír Kováč. Člen autorského kolektívu Jozef Škultéty vyslovuje veľkú vďaku všetkým tým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom nápomocní pri vzniku tejto publikácie:

jozef škultéty 2 890

Zľava: Ján Ardamica, Milan Dubček, Pavol Pollák, Jozef Škultéty, Ivan Laluha a Patrik Tomič

„Ako jeden z autorov a vydavateľ tejto publikácie chcem úctivo poďakovať sponzorom knihy Ľubošovi Rackovi, Vladimírovi Podoliakovi s manželkou Jankou, Vladimírovi Kováčovi a jeho sestre Aďke , Milanovi Kováčikovi, spoločnostiam PP Elektronika a Lignum s.r.o. a spol. Sovelo s.r.o. za ich finančné príspevky . Aj u týchto osobností a firiem sa prejavilo veľké srdce podporiť túto knižnú publikáciu. Veľká vďaka patrí spol. DUOPRINT p. Ivanovi Fuksovi a jeho kolektívu tlačiarne tejto knihy.“

bacmaňačky

Heligonkárky z Oščadnice sestry Bacmaňákové

Po slávnostnom akte krstu nasledovala zábavná časť stretnutia. V nej sa ako prvé prezentovali heligonkárky Evka a Lenka Bacmaňákové, ktoré si so sebou priviedli aj svojho priateľa zabávača Mareka i ďalších verných fanúšikov. Prezentovali sa aj manželia Turbovci z Nitry a prišiel si zahrať aj Miroslav Adame z Dežeríc. V závere si všetci menovaní zaspievali zopár ľudových piesní aj spoločne.

                                                                                                  Marek Kasala

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE zo súkromia Alexandra Dubčeka »»» nájdete tu:

dubček