Rudolfa Novotná získala najvyššie ocenenie školstva

0
4268

V piatok 31. marca si pedagogička a školská psychologička Rudolfa Novotná z Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou prevzala Veľkú medailu sv. Gorazda, najvyššie rezortné ocenenie za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania v rámci rozvoja školstva. Medaily svätého Gorazda udeľujú každoročne ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života od roku 1999.

                             Ocenená pedagogička  PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná

„Toto najvyššie ocenenie som prijala s veľkou pokorou a slzy, tlačiace sa mi do očí, som len ťažko dokázala potlačiť … Mojich študentov a prácu s nimi, ktorú považujem za svoje celoživotné poslanie, mám veľmi rada a riadim sa pri nej najmä srdcom,“ reagovala bezprostredne po oznámení o udelení vyznamenania Rudolfa Novotná. Odboru školstva zasvätila už 36 rokov, počas ktorých dosiahla výborné odborné výsledky, reálne potvrdené opakovaným testovaním maturantov zo slovenského jazyka a literatúry (SJL). Dlhé roky aktívne pracovala ako vedúca predmetovej komisie SJL, výchovná poradkyňa, protidrogová koordinátorka, koordinátorka prevencie kriminality, lektorka psychológie a pedagogiky pre budúcich učiteľov autoškôl a lektorka psychológie v rámci vzdelávania v Metodicko-pedagogickom centre Trenčín.

Jindřich Novotný a ocenená Rudolfa Novotná

V súlade s kvalifikáciou ako školský psychológ tiež pomáha žiakom, rodičom i mladým pedagógom preklenúť rôznorodé problémy spojené s výchovou a vzdelávaním. Na základe jej štúdia holokaustu v Yad Vashem v Jeruzaleme pôsobí posledných 10 rokov aj ako multiplikátorka témy holokaust pre Trenčiansky kraj. Aktívne sa angažuje v príprave žiakov na súťaže v prednese, rétorike a vlastnej tvorbe s výbornými výsledkami v okresných, krajských a celoslovenských kolách.

Pred 15 rokmi založila v Gymnáziu J. Jesenského školský časopis SOS – Spoločenský Odbúravač Stresu, ktorý získal viacero ocenení a funguje dodnes. V rámci profesie psychologičky realizuje osvetovú, prednáškovú a publicistickú činnosť nielen v trenčianskom regióne, ale aj v rámci celoslovenských masmédií. Za svoju tvorivú prácu bola doteraz viackrát ocenená plaketami, diplomami, cenami i pamätnými listami. Od roku 2008 je držiteľkou ocenenia Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja.

 V roku 2014 získala Ocenenie za prípravu učiteľov autoškôl udelené ministrom dopravy, celoslovenskú cenu Srdce na dlani za jej dobrovoľnícku prácu v rámci Seniorského informačného centra v Trenčianskom regióne a tiež Ocenenie za celoživotný osobný a profesijný postoj, národné povedomie a úctu k hodnotám venované Úniou žien Slovenska. V roku 2015 bola pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra ocenená vo Zvolene. Minulý rok počas osláv výročia Alexandra Dubčeka získala ocenenie v Uhrovci.

                                                                                        Stanislav Vavro