Tradičná Krížová cesta ulicami mesta skončila pri kostole SV. Mikuláša

0
2130

Veľký piatok je pre všetkých kresťanov veľmi dôležitým dňom, kedy si pripomínajú Ježišovo umučenie a jeho následnú smrť na kríži.

Foto: Stanislav Vavro

Na pamiatku tejto udalosti sa z iniciatívy rímskokatolíckeho farského úradu v našom meste každoročne koná krížová cesta, ktorá býva spätá s vysokou účasťou veriacich občanov.

Tí sa tento rok stretli pri kríži neďaleko bývalého hotela Kanada. Význam krížovej cesty im hneď v úvode pripomenul farár Mgr. Stanislav Garaj: „Pane, kto by za tebou nechcel ísť. My, ktorí sme prijali radostnú zvesť Tvojho evanjelia, vydávame sa na cestu Tvojho nasledovania.

Vieme, že táto cesta nie je ľahká, je úzka, strmá, kamenistá. Je to cesta odriekania, sebapremáhania a sebaprekonávania, ale je to cesta lásky, radosti a pokoja.“ Trasa krížovej cesty viedla tentokrát Ulicou Farská, Námestím Ľ. Štúra, mestskou časťou Stred až na mestský cintorín, kde sa všetci zúčastnení pomodlili na úmysel Sv. Otca.

Počas celej krížovej cesty sa veriaci štrnásťkrát symbolicky zastavili, aby si pripomenuli jednotlivé udalosti, ktoré sprevádzali Ježiša počas posledných chvíľ jeho pozemského života. O dôstojné ukončenie sa opäť postaral farár Garaj:

„Ja som tak uvažoval, že tá krížová cesta bola ako život sám. S tými pádmi, s tými povstaniami, s tými radosťami, s tými ťažkosťami, so zachmúrenou tvárou, ale aj s úsmevom na tvári. Taký je náš život.V každom z nás sa skrýva presne toto. Ale to, čo je najviac podstatné pre každého z nás, je akým spôsobom a s kým tento život taký pestrý prežívame. Ak dokážeme spolu s tým, ktorého sme nasledovali aj pri pobožnosti tejto krížovej cesty, s Pánom, ktorý sám trpel, sám niesol kríž, s jeho milosťou, s jeho požehnaním, potom hoc to putovanie môže byť všelijaké, ide správnym smerom.“

Zároveň vyslovil veľkú vďaku všetkým farníkom, ako aj mestskej polícii, ktorá tiež výraznou mierou prispela k jej nerušenému a dôstojnému priebehu. Aj vďaka priaznivému počasiu sa tohtoročnej krížovej cesty zúčastnilo naozaj veľké množstvo veriacich. Veľký piatok je aj dňom prísneho pôstu. V tento deň sa podľa dávnej tradície nikde na svete neslúži svätá omša, pretože ju slúži sám Pán Ježiš svojou obetou na kríži. V kostoloch sa však konajú obrady spojené so spevom pašií, teda príbehov o umučení, ukrižovaní a smrti Ježiša Krista. V našom meste sa konali vo farskom kostole v popoludňajších hodinách.

                                                                                                   Marek Kasala

► videoreportáž z krížovej cesty ulicami mesta