Deň Zeme v prvom ročníku v ZŠ Duklianska

0
2598
Prváčikovia zo ZŠ Duklianska

Učiteľky 1. ročníka v základnej škole Duklianska  pripravili 11. apríla pre deti rôzne aktivity v rámci “Dňa Zeme”, ktorými chceli upozorniť na aktuálnosť problematiky globálnych  a ekologických problémov.

Na úvod si žiaci prezreli prezentáciu, ktorá ukázala všetko to, s čím musí naša planéta zápasiť. No poukázala i na možné riešenia problémov. Deti si postupne zopakovali, aký druh odpadu patrí do jednotlivých nádob.

Oboznámili sa o dôležitosti dôsledného separovania odpadu pre jeho následnú recykláciu. Naučili sa dramatizovať krátky literárny text o strome, o tom ako rastie a aký význam majú stromy pre život na Zemi.

Prváci stihli vytvoriť milé výtvarné dielka a na záver si pripravili niečo dobré pod zub. Boli to iba chlebíky natreté maslom, no k tomu si ako prílohu  dali pažítku, cíbiky a žeruchu. Tú si sami vypestovali.

Vieme, že naša Zem má svoj sviatok 22.04. My sme o problémoch, s ktorými zápasí rozprávali trochu v predstihu. Je potrebné, aby sa o nich dozvedali i malí žiaci. Aj oni môžu svojou troškou planéte pomôcť.

Veď raz nám to naša  krásna Zem vráti.

                                                                            Autor: Lívia Matejová