Malohradňanci postavili devám mája

0
1404

Príprava na stavanie májov v Malej Hradnej sa začala už v sobotu, keď sa osem mládencov vyzbrojených motorovou pílou, sekerami a traktorom vybralo do lesa pre ten najkrajší strom v šírom okolí.

Po prísnom výbere a schválení všetkých zúčastnených bolo rozhodnuté – to je on! Máj bez jediného zranenia tíško padol do lesného krovia a lístia. Odtiaľ ho statní junáci naložili na traktor a začala sa jeho púť stať sa spoločným darom mládencov všetkým súcim dievčatám v dedine. Cesta z lesa bola náročná. Musel sa vyhnúť nástrahám – konárom, zákrutám, jamám… ktoré ho čakali.

No šťastena znovu stála po jeho boku a tak zdarne došiel až do dediny, kde ho už čakali drevené podstavce, na ktoré ho položili. Tu sa začala jeho premena. Šikovné ruky malohradňanských mládencov ho začali šúpať a zbavovať kôry. Takto očistený máj naložili na plecia a preniesli spod ihriska dolu do dediny, pri krčmu.

Aj najťažší úsek cesty okolo kultúrneho domu, kde bolo nutné zastaviť cestnú premávku, sa podaril. Pri krčme ho položili na pripravené podstavce. Keď bolo hotovo, spoločne si všetci štrngli a pripili, že všetko dobre dopadlo. Máj bol nachystaný a zostal čakať na svoj veľký deň. A ten prišiel. V nedeľu podvečer mu do koruny pripevnili slovenskú zástavu a dievčatá ho ozdobili krásnymi stužkami. Nakoniec sa priviazala fľaša.

Takto vycifrovaný, v celej svojej dĺžke a šírke ho mládenci o pol siedmej za pomoci traktora, hasičských hákov, hudby a okolostojacich návštevníkov vztýčili. Ani teraz ho šťastie neopustilo. Nezlomil sa, nespadol, ale hrdo zostal stáť hneď na prvýkrát. Teraz všetkým naokolo prezrádza, že aj v Malej Hradnej žijú šikovní mládenci a krásne devy.

                                                                                 Janka Vavrová