Bezpečnosť na pešej zóne na Námestí Ľudovíta Štúra

0
747

Centrom spoločenského života v Bánovciach nad Bebravou je nepochybne Námestie Ľudovíta Štúra s priľahlými uličkami. A tak ako v iných mestách, i tu chce byť námestie zónou oddychu a príjemným, bezpečným miestom na stretnutie či prechádzku pre všetkých, ktorí naň vstúpia.

Prednostne je námestie určené chodcom, najmä za účelom kultúrneho, spoločenského a obchodného využívania. Pre zaistenie bezpečnosti a voľnosti pohybu je z priestorov námestia vylúčená doprava motorových aj bezmotorových vozidiel. Napriek tomu na námestí vídať cyklistov rôznych vekových skupín, inline korčuliarov aj skaterov, ktorí tu predvádzajú svoje kúsky.

Zväčša ide o mladých aktívnych ľudí. Na námestí si našli svoj priestor na stretávanie a pravdou je, že sú živou súčasťou mestskej kultúry. V športovom zápale však často neberú ohľad na chodcov, najmä na malé deti alebo na ľudí vo vyššom veku, ktorí môžu mať slabší zrak, odhad či orientáciu a oveľa pomalšie reflexy.

„Cyklisti, korčuliari a skateboardisti môžu námestie využívať iba na to, aby cez neho prešli a opustili ho,“ vysvetlil pre TAJMS News poverený náčelník Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou Ing. Rastislav Fodor. „Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 66/2006 o režime užívania Námestia Ľudovíta Štúra je jazda na bicykli, skateboarde a kolieskových korčuliach mimo komunikácie zakázaná.

Cyklisti pri jazde v pešej zóne sú povinní dbať na zvýšenú opatrnosť a svojou jazdou nesmú ohroziť chodcov,“ dodal poverený náčelník polície. Situácia v meste je zložitá, pretože chýbajú cyklochodníky.

Na kolieskových korčuliach, skateboardoch a kolobežkách je v Bánovciach dovolené jazdiť po chodníku pre chodcov, nie však rýchlejšie ako rýchlosťou chôdze. Pre cyklistov je mimo pešej zóny vymedzený okraj cestnej komunikácie.

Aj keď to mnohých láka, pešia zóna ani chodníky pre chodcov nie sú určené na športové aktivity, ani na parkúrové kúsky skaterov a korčuliarov. Ak si ale ľudia občas skrížia cestu, najlepším riešením je ohľaduplnosť a slušnosť.
BB