16. medzinárodné dni orchidey v Trebichave

0
1777
Účastníci 16 - tych medzinárodných dní orchidey u pohostinného chalupára Petra Pajtinku

V obci Trebichava sa v dňoch 2. – 4. 6. 2017 uskutočnili 16. Medzinárodné dni orchidey Strážovských vrchov. Už tradične hlavným organizátorom akcie bol Rudolf Amrein z občianskeho združenia Ophrys

a záujmové združenie pestovateľov orchideí, priateľov a obdivovateľov krásy európskych terestrických orchideí a ich ochrancov z Brna pod vedením predsedu klubu Jindřicha Šmitáka.

Územie chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy svojou rozmanitou flórou priťahovalo botanikov už od začiatku 19. storočia. Venovali mu pozornosť J. Ľ. Holuby, A. Rochel, K. Brancsik, neskôr J. Futák. Štúdiom orchideí v Strážovských vrchoch sa už od roku 1976 zaoberá aj generácia zanietených profesionálov z Čiech a nášho regiónu.

Objavovaním, štúdiom a vytváraním podmienok pre ochranu týchto zaujímavých vyšších rastlín pomáhajú dotvárať rôznorodosť a pestrosť našej prírody, jej biodiverzitu. Vďaka ich úsiliu môžeme v ucelenejšej forme obdivovať skvosty našej prírody pre poznanie i potešenie. Každoročne vyhľadávanie orchideí v prírode postupne u nich prerástlo na ušľachtilú záľubu.

„Na Slovensko chodíme veľmi radi. Sú tu pohostinní ľudia, krásna príroda a rastie tu veľa kvetiniek. Na prvej skúmanej lokalite mimo rezervácie sme na Jankovom vŕšku hľadali orchidey takmer 2 hodiny. Ako prvé kvitnúce sme objavili modrušky, hmyzovníky muchovité a 4 druhy kruštíkov a paprsnicu.

Tešil som sa aj na jazýčky, ale tie ešte nekvitli,“ povedal v podvečer prvého hodnotiaceho dňa na chalupe u Petra Pajtinku v Trebichave predseda Orchidea klubu Brno Jindřich Šmiták. Počas dní orchidey sprevádzal skupinu odborníkov a priateľov z Česka skúsený botanik predseda združenia Ophrys Rudolf Amrein.

Po vyhodnotení prvého výskumného botanického dňa si vyčerpaní dlhoroční kamaráti pochutnávali na výbornom guláši z diviny, ktorý im navaril uznávaný mykológ, Bánovčan Palo Žitňan. Na druhý deň pokračovali botanici v skúmaní lokality Veľké pole a v poobedných hodinách si odbehli do obce Dubnička na festival dychových hudieb. Výskum ukončia v neďalekej obci Dolné Vestenice a Nitrica.