Farský dvor hodoval

0
1124

V nedeľu 11. júna sme si pripomenuli sviatok Najsvätejšej Trojice. Zároveň ide aj o titul nášho farského chrámu.

V minulom roku vznikla na farskom úrade myšlienka usporiadať pri tejto príležitosti farské hody. Keďže sa táto akcia v tom čase stretla s veľkým úspechom, pokračovalo sa v nej aj tento rok. Najskôr sa vo farskom kostole uskutočnila slávnostná hodová pobožnosť. Po nej kroky farníkov smerovali na miestny farský dvor, kde sa konalo farské agapé. Išlo o posedenie pri dobrom jedle, pití a hudbe.

Nebola núdza o chutný guláš, rôzne druhy sladkého pečiva, pivo, víno či iné požívatiny. Cieľom podujatia však nebolo len dosýta sa najesť či napiť, ale hlavne stretnúť sa s priateľmi i ostatnými farníkmi a vytvoriť tak akúsi farskú rodinu. K dobrej nálade celkom iste prispeli známe ľudové piesne, o ktoré sa okrem reprodukovanej hudby postarala aj časť členov speváckej skupiny pôsobiacej pri klube dôchodcov v Dolných Ozorovciach.

Členovia tohto zoskupenia sa dobre zabávali počas celého podujatia, niektoré zo žien sa pustili aj do tanca a časom sa k nim pridali aj niektorí ďalší návštevníci. Na podujatí boli prítomní aj zástupcovia spevokolu AVE, ako aj ďalších spoločenstiev pôsobiacich v našej farnosti. Príležitosť stretnúť sa na farskom dvore využilo naozaj mnoho farníkov.
Marek Kasala