Zrušili detské ihrisko, problém sa preniesol na ďalšie

0
2577

Obyvatelia sídliska Sever v Bánovciach nad Bebravou prišli o obľúbené detské ihrisko. Radnica sa rozhodla, že po opakovanom poškodení viacerých herných prvkov ihrisko na Ulici 5. apríla úplne zruší. Problém sa preniesol aj na detské ihrisko pri troch vežiakoch, odkiaľ zavolali do našej redakcie TAJMS nespokojní občania mesta, aby sme prišli spraviť reportáž.

Zrušené ihrisko
Najčastejšou argumentáciou samosprávy bola najmä bezpečnosť detí a obava, aby na poškodených prvkoch neprišlo k úrazu. V okolí ihriska sa totižto nachádza materská škola, šmýkačky, hojdačky, preliezačky, aj pieskovisko využívalo množstvo detí. Začali ho však navštevovať neprispôsobiví mladiství aj bez dozoru dospelých. Došlo k značnému poškodzovaniu prvkov detského ihriska.

„Detské ihrisko na sídlisku Sever bude tamojším obyvateľom chýbať, to na Ulici 5. apríla navštevovalo najmä v popoludňajších hodinách množstvo detí,“ povedala nespokojná mamička dvoch detí Katka, ktoré sa chodia teraz hrávať na detské ihrisko pri 3 vežiaky. „To ihrisko nám bude chýbať, je tu veľa detí na okolí. Zničila ho vysedávajúca mládež na lavičkách, keď tu sedeli, deti sa sem báli chodiť hrávať. Išlo o dlhodobý problém, ktorý sa neriešil. Bude všetkým veľmi chýbať,“ povedala Zuzana.

Ihrisko pri troch vežiakoch
Na žiadosť nespokojných mamičiek, ktoré chodia so svojimi deťmi na ihrisko pri troch vežiakoch na sídlisku Sever, sme prišli spraviť rozhovory na aktuálnu tému. „Po likvidácii ihriska na Ul. 5. apríla sa rómske deti často bez dozoru rodičov presunuli sem. Okrem toho, že sa správajú k tomuto prostrediu a ihrisku nedôstojne, ktoré opľúvajú, cikajú do piesku, ešte aj vyháňajú naše deti z tohto ihriska.

Pred mojimi očami sotilo rómske dieťa z hojdacieho koníka na zem jedno z hrajúcich sa detí, ktoré potom utekalo s plačom domov,“ opisovala mamička Jana jednu z nepríjemných situácii, s ktorými sa tu stretávajú. „Keď upozorňujeme aj staršie neplnoleté rómske deti, aby sa slušne správali, odpoveďou z ich strany sú samé nadávky a hrešenie voči nám,“ vysvetľovala sťažujúca sa mamička Zuzana, ktorá chodí na ihrisko so svojimi deťmi ako dozor.

Na problémové ihrisko bola prizvaná aj poslankyňa MsZ Nadežda Zaťková, ktorá tento volebný obvod zastupuje. Po vypočutí sťažností zo strany nespokojných rodičov detí im dala prísľub, že tento problém otvorí na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21. júna 2017. O stanovisku mesta a kompetetentných orgánov k riešeniu tohto závažného problému vás budeme informovať v najnovšom vydaní novín TAJMS.

Stanislav Vavro