Úspešné a srdečné stretnutie seniorov vo Dvorci

0
1390

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Bánovciach nad Bebravou pozostáva v súčasnosti zo 16 základných organizácií, členovia ktorých sa každoročne stretávajú na obľúbenom podujatí s názvom „Sami sebe.“ Tento rok sa uskutočnilo v obci Dvorec.

V nedeľu 25. júna 2017 sa v prírodnom areáli za miestnym obecným úradom zišli seniori z celého nášho okresu, aby sa nielen dobre zabavili, ale aj stretli so svojimi priateľmi a známymi. Hneď v úvode programu vystúpili členovia miestnej seniorskej speváckej skupiny. Prihovorila sa aj predsedníčka miestnej základnej organizácie Hilda Valachová:

„Tešíme sa, že sme sa streli v takomto počte a veríme, že v dobrej nálade strávime dnešné popoludnie pri programe, ktorý sme pre vás pripravili.“Základná organizácia v obci Dvorec si tento rok pripomína desiate výročie svojho založenia. S príhovorom vystúpila aj starostka obce Eva Srncová, ktorá prítomných sprevádzala celým popoludním: „Seniorský vek neznamená koniec životnej aktivity.

Môže byť prospešná aj pre široké okolie. Svedčí o tom aj práca a aktivity vašich organizácií. Činnosťou v týchto organizáciách dokazujete, že aj život v dôchodkovom veku sa dá prežiť aktívne a produktívne.“ Predsedníčka okresnej organizácie Jozefa Sokolíková v krátkosti priblížila históriu týchto stretnutí: „Dovoľte, aby som vás všetkých privítala na dnešnom spoločnom priateľskom stretnutí za Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku Bánovce nad Bebravou, ktorá tento rok oslavuje 25. výročie svojho vzniku.

Základ týchto stretnutí bol taký malý spontánny nápad ešte v roku 2008 a medzi našimi seniormi sa uchytil. Takže dnes sa stretávame spoločne už desiatykrát a vo veľmi rozšírenom zložení.“So svojimi príhovormi vystúpili aj ďalší pozvaní hostia. Pre seniorov bol pripravený program ladený vo folklórnom duchu, v ktorom vystúpili členovia detského súboru Cifrulienka z Dvorca, ako aj súbor Drienovec z Bánoviec a Hájiček z Chrenovca – Brusna.

Vo večerných hodinách prítomných zabávala hudobná skupina Amadeo. Organizátori stretnutia touto cestou ďakujú vedeniu obce Dvorec, TSK, spoločnosti Ekodiel, s. r. o., ako aj starostom jednotlivých obcí za pomoc a spoluprácu pri usporiadaní tejto akcie.

Marek Kasala