Jubilejný X. ročník Memoriálu Viliama Peťovského

0
1655
Foto: Stanislav Vavro
Foto: Stanislav Vavro

Medzi veľmi aktívnych športovcov celkom iste patria aj dobrovoľní hasiči, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznych pretekov a súťaží. Jedna takáto súťaž sa konala aj v sobotu 8.júla v Dolných Ozorovciach. Išlo konkrétne o jubilejný desiaty ročník súťaže s názvom Memoriál Viliama Peťovského, zaslúžilého člena Dobrovoľnej požiarnej ochrany(DPO) Slovenskej republiky a tajomníka okresného výboru DPO v Topoľčanoch.

Foto: Marek Kasala

Súťaž usporiadal DHZ Dolné Ozorovce a o jej slávnostné otvorenie sa postarala predsedníčka miestneho OV Ing. Mária Peťovská spolu s pozvanými hosťami, medzi ktorými boli aj žijúci Viliamovi rodinní príslušníci. Samotná súťaž bola rozdelená do dvoch častí. Predpoludním predviedli svoje výkony päť a osemčlenné družstvá chlapcov a dievčat v kategórii Plameň, teda mládež vo veku do 15 rokov.

Foto: Marek Kasala

Z päťčlenných dievčenských družstiev si najlepšie počínali družstvá z Dvorca, Libichavy a Bánoviec. Z chlapčenských päťčlenných družstiev svoj hasičský útok najlepšie predviedli hasiči zo Zlatník, Lehoty pod Vtáčnikom a Kanianky. V kategórii osemčlenných družstiev sa najlepšie umiestnili hasičky z Hornej Vsi, o niečo horšie skončili družstvá z Libichavy a Veľkých Uheriec.

Foto: Marek Kasala

Medzi osemčlennými družstvami chlapcov sa absolútnym víťazom stalo družstvo z Chudej Lehoty. O niečo horšie boli na tom družstvá zo Zlatník a obce Podlužany. Zástupcovia osemčlenných družstiev umiestnených na prvých miestach si počas vyhodnotenia prevzali putovné poháre.

Foto: Marek Kasala

Vyhodnotení boli i najlepší prúdari, medzi dievčatami to bola členka družstva pochádzajúceho z Libichavy a medzi chlapcami zase zástupca Zlatník. V popoludňajších hodinách o  poháre zabojovali aj družstvá dospelých. Súťažilo sa v troch kategóriách-v klasickej,  športovej a veteránov. V klasickej kategórii sa najlepšie darilo ženám z Poruby, Polomky a Zlatník.

Foto: Marek Kasala

Z mužov si v tejto kategórii najlepšie počínali družstvá  z Poruby, Rybian a Oslian. Absolútny víťazi putovných pohárov vzišli z bojov v športovej kategórii. Spomedzi mužov to bolo domáce družstvo z Dolných Ozoroviec. O niečo horšie sa darilo družstvu z Oslian Chlievanči zástupcom obce Poruba.

Foto: Stanislav Vavro

V ženskej kategórii si putovný pohár odnieslo družstvo z Šišova, o niečo horšie skončili družstvá z Kocúran a Topoľčianok. Podobne ako predpoludním i teraz boli ceny odovzdané i najlepším prúdarom. Najlepšia prúdarka pochádzala zKocúran, najlepší prúdar z Poruby. Pre úplnosť uvádzame aj kategóriu veteránov, ktorej súťažili štyri družstvá.

Foto: Marek Kasala

Na prvých troch miestach sa umiestnili Rybany, Jerichov a Malá Hradná a ako poslední skončili domáci Dolnoozorovčania Okrem toho domáci hasiči exhibične predviedli vodný útok s použitím starého hasičského vozidla Walter. Pri tejto príležitosti boli odovzdané poďakovania za pomoc a spoluprácu trom aktívnym členom Ing. Rudolfovi Brachtýrovi, Milanovi Kopeckému a Ivanovi Kyselicovi. Ocenenie si dodatočne prevzal aj Ján Podlucký. Pozostalí rodinní príslušníci nebohého V. Peťovského sa vybrali aj na bánovský mestský cintorín, kde zotrvali v pietnej spomienke.

Viliam Peťovský

(1938 –   ł 2006)

– Zaslúžilý člen DPO SR

– Tajomník okresného výboru DPO v Topoľčanoch