Tradične vykrojované Cyrilo – Metodské oslavy v Cimennej

0
1709
Vykrójované tanečnice a speváčky z FS Bebran Foto a text: Stanislav Vavro

V obci Cimenná sa 8. júla 2017 v prírodnom areáli uskutočnil XVIII. ročník tradičných okresných Cyrilo-Metodských slávností.

Peter Vanek – starosta obce Cimenná.
„Organizátorom akcie je obec Cimenná a rímskokatolícka cirkev – Farnosť Dubodiel v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne. Aj napriek tomu, že celkovú organizáciu osláv sme si pripravili sami, chcem touto cestou poďakovať za finančný príspevok na krytie nákladov pre účinkujúce súbory a propagáciu akcie, ktoré dostávame od osvetového strediska z Trenčína. Som rád, že na akciu prijali pozvanie aj starostovia z okolitých obcí, čo len potvrdzuje hodnotový význam tejto tradičnej regionálnej kultúrno-spoločenskej akcie.

Pre návštevníkov akcie sme zabezpečili 5 kotlov kvalitného gulášu z diviny, jeden kotol držkovej a 20 kg pečenej klobásy ako i alko a nealko nápoje vrátane čapovaného piva a kofoly. Pre deti sme pripravili aj nafukovací hrad, cukrovú vatu.

Touto cestou sa chcem poďakovať aj mládežníkom a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí nám s obetavosťou pomáhajú pri organizácii tohto podujatia. Verím, že príde dosť návštevníkov. V minulom roku sme mali 350 platiacich.

Kultúrny program
Po slávnostnej svätej omši v kaplnke sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa uskutočnila v predpoludňajších hodinách začal po 16-tej hodine kultúrny program. Ten odštartoval vtipný ľudový zabávač, spevák a imitátor Franta Uher z Lanžhota.

Počas celého popoludnia zabávala návštevníkov akcie aj vykrojovaná folklórna skupina Bebran, ktorá sa predstavila vo viacerých vstupoch. Oživením tohto nádherne vykrojovaného súboru pod vedením zapáleného folklórnika Milana Belohorca bolo aj sólo vystúpenie tria fujaristov v doprovode sprievodnej ľudovej muziky.

O spevavú a pohodovú atmosféru sa postarali aj heligonkári Ján a synovia Chudobovci z Dežeríc ako i Ivan Dúcky z Pečenian.

Ako to už tradične v tejto podhorskej obci chodí aj tentokrát po oficiálnej časti kultúrneho programu si na parkete zakrepčili v sprievode známej hudobnej skupiny AMADEO aj tanečné hodové páry. Tanečná a spevavá atmosféra v hodovej Cimennej pokračovala až do rána bieleho.