3. ročník Memoriálu Jozefa Vajdáka

0
1647

V obci Pravotice sa 29.7. 2017 uskutočnila tradičná hasičská súťaž o pohár starostky obce a 3. ročník Memoriálu Jozefa Vajdáka.

Už tradične sa k súťažným družstvám a návštevníkom hasičskej súťaže príhovoril veliteľ DHZ Pravotice Jozef Bagin, starostka obce Viera Graňačková a dcéra nebohého Jozefa Vajdáka Ľubica Gulárová.

Peter Morávek – riaditeľ územného výboru DPO Bánovce nad Bebravou.
„Na dnešnej hasičskej akcii sa zúčastnilo 18 súťažných družstiev v kategóriách muži, ženy (klasika, šport, veteráni). Som rad, že som mohol byť súčasťou dnešnej akcie, za čo sa chcem organizátorom poďakovať. Na nebohého kolegu Jozefa si spomínam ako na ambiciózneho a snaživého človeka, ktorý venoval dobrovoľnej požiarnej ochrane 50 rokov svojho života, kde prešiel rôznymi funkciami – strojník, veliteľ DHZ, okrskový veliteľ.

V roku 1996 bol zvolený do funkcie podveliteľa okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bánovciach nad Bebravou. V tejto funkcii pôsobil až do roku 2011. Svoju činnosť ukončil na pozícii predsedu aktívu zaslužilých členov dobrovoľnej požiarnej ochrany. Počas výkonu rôznych funkcií získal viacero ocenení. V roku 2008 dostal najvyššie ocenenie – zaslužilý člen dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Jozef Vajdák (1948 – 2014). 32 rokov pracoval v š.p. Tatra Bánovce nad Bebravou. 10 rokov vykonával funkciu výkonného riaditeľa v súkromnej bezpečnostnostnej službe, tri roky vykonával osobného vodiča na okresnom úrade v Bánovciach a dve volebné obdobia vykonával funkciu starostu obce Pravotice. Svoj voľný čas zasvätil práci v dobrovoľnom hasičskom zbore.