V kostole sv. Andreja v Timoradzi sa usadili netopiere

0
1147

Približne v strede podhorskej potočnej obce Timoradza sa nachádza neveľká, no o to zaujímavejšia kultúrna pamiatka – rímsko katolícky kostol sv. Andreja (Ondreja) apoštola.

V podkrovnom priestore tohto kostolíka sa dlhodobo usadila rodina netopierov. „Netopiere som zaznamenal už ako malý chlapec. Prvýkrát som ich nafotil v roku 2 000. Vtedy som ich aj spočital. V podkrový kostola sa nachádzalo takmer 600 jedincov netopiera obyčajného, ktoré si tu držia svoje letne kolónie od nepamäti,“ povedal starosta obce Timorada Juraj Krajčík počas obhliadky kostola.

Počas reportáže sme v podkroví kostola zaznamenali okrem rodinky asi 50 – tich netopierov aj nánosy netopierieho trusu guano, ktorý je podľa slov starostu veľmi kvalitným hnojivom s vysokým obsahom fosforu.

Trus Guano obsahuje veľa fosforu

„V kostole vykonávame pravidelmú údržbu od nánosov trusu, ktorý zaťažuje statiku klenby kostola a navyše tento trus páchne. V minulosti sme pri čistení naplnili dve traktorové vlečky tohto trusu,“ dodal starosta.