Jesenné dopravné dni v ZŠ Partizánska

0
1049

Poznáte základné dopravné predpisy? Dokážete ich správne aplikovať v praxi? Vedeli by ste poskytnúť prvú pomoc v prípade nehody? Personál ZŠ Partizánska veľmi dobre vie, že tieto dôležité veci treba deťom vštepovať do pamäti už odmalička, a preto organizuje výchovné podujatia so zameraním na bezpečnosť nielen na cestách, ktoré sú určené pre deti z materských škôl z mesta i okolitých obcí.

Posledné z nich s názvom „Jesenné dopravné dni“ sa uskutočnilo v dňoch 11. – 13.októbra. Deti so svojimi učiteľkami postupne prichádzali do školy. Na začiatok si na dolnej chodbe za klávesového sprievodu pedagogickej asistentky Simony Krškovej zaspievali známe detské a ľudové pesničky a taktiež spoznávali charakteristické zvuky jednotlivých dopravných prostriedkov.

Taktiež si prezreli aj výstavu prác žiakov s dopravnou tematikou. Následne sa všetci presunuli do školskej jedálne, kde prebehlo oficiálne otvorenie riaditeľom školy Dr. Jánom Lobotkom. No a potom sa už rozdelení do skupín vybrali na jednotlivé stanovištia, ktorých bolo dovedna päť. Na dvoch multifunkčných ihriskách si preverili svoje zručnosti v jazde s fúrikom, hádzaní papierových lietadielok či riadení autíčok. Na dopravnom ihrisku si vyskúšali to najpodstatnejšie – správanie sa na ceste či chodníku.

Semafory, kruhový objazd či prechádzanie cez cestu im nerobili najmenší problém. Priamo v školskej jedálni prebiehala teoretická beseda s policajtmi, na ktorej spoznávali aj najdôležitejšie dopravné značky. V telocvični zase prebiehali praktické ukážky prvej pomoci pri poraneniach či bezvedomí. Záujemcov, ktorí si chceli vyskúšať poskytnúť umelé dýchanie či masáž srdca, veru bolo ako maku. Počas záverečného stretnutia, ktoré sa opäť konalo v školskej jedálni, bola vysoko vyzdvihnutá šikovnosť všetkých prítomných detí a jednotlivé kolektívy si odniesli aj drobnú odmenu.

Autor: Marek Kasala