Púť Bánovských farníkov

0
1409
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V sobotu 14.10.2017 sa z Farnosti Bánovce a okolia vydali na cestu k južným susedom 3 autobusy pútnikov. Prvým zastavením bolo opátstvo v Heiligenkreuzi, vo Viedenskom lese, ktoré založil v roku 1133 Leopold III. Babenberg. V roku 1182 dostalo od Leopolda V. relikviu sv. Kríža.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po modlitbe Krížovej cesty, sv. omši a uctení si spomínanej relikvie, veriaci absolvovali prehliadku kláštora cisterciánov, ktorí tu žijú podľa reguly sv. Benedikta. Pútnikov sprevádzali p. farár Stanislav Garaj, kapláni Martin Vitek, Martin Mičovský a v

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Heiligenkreuzi sa pripojil bývalý bánovský kaplán Ondrej Kellner, ktorý aktuálne študuje na tamojšej Filozoficko-teologickej vysokej škole Benedikta XVI. Púť veriacich pokračovala pobožnosťou v Bazilike Narodenia Panny Márie v Mariazelli.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Možnosť preukázať úctu Božej Matke na tomto mieste je darom pre našich veriacich, vzhľadom na 10. výročie zasvätenia Farnosti a dekanátu Bánovce n/B. Panne Márii,“ (uskutočnilo sa 14. 10. 2007) – uzatvára farár Stanislav Garaj.

Foto: Gabriel Dravecký
Autor: Mária Selešová