Vianočné stretnutie v Centre sociálnych služieb

0
2072

Už od začiatku decembra cítiť zo všetkých strán atmosféru navádzajúcu pokoj a pohodu. Jednoducho, Vianoce sú už predo dvermi. Obyvatelia bánovského Centra sociálnych služieb na Textilnej ulici si posledné predvianočné chvíle vychutnali naozaj sviatočne.

V tomto období pre nich výbor miestneho spolku Slovenského Červeného kríža každoročne usporadúva milé stretnutie s vianočne ladeným kultúrnym programom. To tohtoročné sa konalo vo štvrtok 14.decembra. Klientov zariadenia programom sprevádzala aktivistka SČK Marta Čaplánová.

V kultúrnom programe ako prví vystúpili klienti DSS Archa. V úvode ich vystúpenia sme mohli vidieť hneď niekoľko kratších scénok s tematikou zimy a Vianoc. Zazneli aj známe vianočné koledy i modernejšie piesne. Klienti Archy sa s divákmi rozlúčili známou piesňou „Šťastie, zdravie, pokoj svätý“ v úprave známeho harmonikára Milana Perného.

Členky spoločenstva AVE pod vedením pani Márie Minárikovej za hudobného sprievodu Ing. Rudolfa Brachtýra zaspievali okrem známych kolied aj pesničku z repertoáru detského speváckeho súboru Melódia s názvom „Spinkaj Ježiško.“

O sviatočné hovorené slovo sa postaral recitátor a zabávač Marek. S pekným vianočným vinšom vystúpila aj Mgr. Janka Danišová – autorka sociálneho projektu, zaoberajúceho sa riešením osamelosti seniorov. Vyvrcholením programu bola už tradične známa „Tichá noc,“ ktorú si spoločne zaspievali všetci prítomní.

Po ukončení programu členky výboru rozdali klientom CSS darčekové balíčky a záver stretnutia opäť patril pani Marte Čaplánovej, ktorá vyjadrila všetkým obyvateľom domova veľkú vďaku a zaželala im šťastné prežite vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2018.

Autor: Marek Kasala