Vianočný príhovor farára Petra Janíka

0
1706
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jedna stará legenda hovorí, že k jasliam, kde bol Ježiško prišla Evaprvá žena s Adamom, prvým mužom a priniesli Ježiškovi jablko.

Bolo to jablko, ktoré vzali v raji zo zakázaného stromu a tak spôsobili, že odvtedy sa vôľa človeka naklonila k zlému, že rozum sa zatemnil, a že človek musí trpieť  a zomrieť. Ježiško

prijal tento dar s úsmevom a Adam s Evou odchádzali od Ježiška  znovu s radosťou, pokojom a šťastím v srdci. Čo sa pod tým jablkom rozumie?  Všetko zlo, ktoré Ježiš prišiel

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

nám odobrať, aby sme znovu zacítili nebo. Práve preto sa narodil. Len treba mu ho odovzdať, čiže vzdať sa všetkého zlého. Ľudstvo  dnes túži po slobode, ale i po pokoji.

Sloboda sa práve vždy spája s láskou. Tieto dve časti idú spolu. Lásku môžme získať, keď Ježišovi odovzdáme všetko zlo, tak sa nás zmocní pokoj a budeme slobodní a šťastní, tak

ako spievali i anjeli z neba pri Ježišovom narodení:,,Pokoj ľudom dobrej vôle“.
Zmeňme od dnes, ak chceme naozaj žiť spokojne, zlo za lásku. Začína to pohľadom na

Ježiša v jasliach, on, jeho úsmev, nežnosť. Potom to prenesme do mysle a nakoniec do skutku. Na záver skončime s legendou o tom, ako k jasliam, keď tam neboli v určitej chvíli

Jozef a Mária prišiel vlk. Tešil sa, že si pochutí na dieťati, ale toto nečakal. Božie dieťa Ježiš ho premohlo svojou dobrotou.Pohladilo ho a vlk sa zmenil na milého baránka.

Prajem nám všetkým, aby nás cez tieto Vianoce Ježiš podobne svojím pohladením a láskou premenil z vlka na baránka, aby sme tak boli štastní tu na tejto zemi i raz vo večnosti.

Mgr. Peter Janík, farár

ZDIEĽAŤ

Pridaj komentár

Predchádzajúci článokAkčná dobrodružná komédia JUMANJI v TAJMS CINEMA
Ďalší článokHorská zimná komédia ŠPINDL – Premiéra v TAJMS CINEMA
V regionálnych novinách TAJMS som zodpovedný za celú tímovú prácu redakcie. Píšem a pripravujem informačné články z bánovského regiónu, reportáže a rozhovory z terénu, firemné advertoriály, komentáre, stručné aktuality, ďalšie PR materiály, ktoré si zákazníci žiadajú.