Vianočné pásmo ZŠ Partizánska

0
1384

Žiaci a pedagógovia ZŠ Partizánska nikdy nezabúdajú na udalosti súvisiace s vianočnými sviatkami a každoročne si ich pripomínajú originálnym kultúrnym pásmom. Inak tomu nebolo ani tento rok.

A tak sa v piatok 22. decembra dolná chodba zaplnila predovšetkým žiakmi a ich rodinnými príslušníkmi. Žiaci druhého stupňa si spolu s pedagogičkami Mgr. Evou Bobušovou, Simonou Krškovou a Ing. Adrianou Draveckou pre svojich mladších spolužiakov pripravili pekné vianočné pásmo pripomínajúce biblický príbeh o narodení Ježiša Krista.

Jozef a Mária sa na základe nariadenia cisára Augusta vybrali zapísať do mesta Betlehema. Hľadali prístrešie, no všade mali obsadené. Napokon dostali radu, kde by mohli prenocovať. Bola to malá maštaľ na konci mesta. Tej noci Panna Mária porodila syna a dala mu meno Ježiš. Toto narodenie zvestovali anjeli pastierom, ktorí sa mu prišli pokloniť a priniesli mu dary.

Hviezda napokon priviedla aj troch mudrcov z východu. Medzi jednotlivými obrazmi z prvých chvíľ Ježišovho pozemského života zazneli pekné koledy a zľudovelé vianočné piesne. Niekoľko piesní s tematikou Vianoc však zaznelo aj po ukončení biblického pásma. V podaní nielen žiakov, ale i pedagógov sme si mohli vypočuť aj niektoré modernejšie skladby.

Za osobitnú zmienku stojí tá posledná. Bola to pieseň od skupiny Lojzo s názvom „Každý deň budú vraj Vianoce,“ ktorú si zaspievali úplne všetci, čo vyvolalo veľmi príjemnú predvianočnú náladu. Počas programu dostali možnosť vystúpiť aj odvážlivci z publika, ktorí spievali, recitovali či vinšovali. Po ukončení programu mali ešte žiaci vianočné besiedky vo svojich triedach. Opäť sa ukázalo, že pri správnom usmerňovaní majú aj dnešné deti záujem o slovenskú národnú kultúru a tradície. Už teraz sa všetci tešia na ďalšie pásmo, ktoré si celkom iste pripravia opäť o rok.

Autor: Marek Kasala