Na Slovakiatour 2018 sa opäť prezentovala aj Trenčianska župa

0
898

Na výstavisku 24. medzinárodného veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave, ktorý sa konal od 25. do 28. januára nechýbali ani Trenčiansky samosprávny kraj, oblastné organizácie

dav

cestovného ruchu – Trenčianske Teplice, Horné Považie, Horná Nitra, ktoré v spolupráci predstavili návštevníkom atraktívne dominanty a ťažiskové podujatia regiónu. Otvorenie expozície podporili svojou účasťou i poslanci TSK, starostovia, primátori a predstavitelia regiónu.

Počas štvordňového festivalu cestovného ruchu v Bratislave sa v programe predstavila Slovensku známa folklórna skupina Hájiček z Chrenovca-Brusna, gajdoš Michal Gáči a tiež Súbor bicích nástrojov zo Základnej umeleckej školy L. Stančeka v Prievidzi. Pestrú paletu atraktivít a dobrého jedla doplnil Dušan Hanes, výrobca ľudových hudobných nástrojov z

Nitrianskych Sučian, ktorý je zároveň nositeľom ocenenia Instumentum Excelens 2017 a folklórne duo Ľuboš Hrdý a Lenka Vaňová s piesňami z hornej Nitry. Víkendovému programu dominovalo Hornonitrianske trojkráľové trio v zložení Jozef Baláž, Ľuboš Hrdý a Marián Chlpek. Pre rodiny s deťmi pripravila Divadelná spoločnosť z Prievidze hudobno-divadelný program spojený so súťažami a ďalšími animačnými aktivitami.

Opäť sa potvrdilo, že každá propagácia Trenčianskej župy je prínosom pre turistov, cykloturistov a rekreantov, ale aj pre všetky obce, ktoré ponúkajú nespočetné množstvo kultúrnych i prírodných atraktivít, nocľah a výnimočnú gastronómiu. Záujem o informácie počas výstavy prejavili aj rodiny s malými deťmi. Hľadali možnosti trávenia voľného času,

najmä podujatia a tzv. „family friendly“ hotely a penzióny. Veľa dotazov smerovalo aj na rozvíjajúcu sa cykloturistiku. Veľtrh aj tentokrát priniesol komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska.

Súčasťou SLOVAKIATOUR 2018 bola aj výstava – Poľovníctvo a oddych pre tých, ktorí obľubujú tráviť svoj voľný čas v prírode. Na výstave WELLNESS A FITNESS mali možnosť vidieť návštevníci akcie propagáciu zdravého životného štýlu s prezentáciou rôznych noviniek z tejto oblasti, ukážkami rôznych typov cvičení a bohatým sprievodným programom.