Bánovskí prípravkári už trénujú

0
952

V športovej hale začali s prípravou aj bánovské futbalové nádeje. Mládežnícky tréner Milan Kráľ nám poskytol rozhovor.

Odkedy ste začali so zimnou prípravou talentovanej futbalovej prípravky a ako bude pokračovať tréningový proces?
Čo sa týka futbalovej prípravky U11, ktorú trénujem sme prakticky nemali ani prestávku, lebo hneď po skončení jesennej časti sme nabehli na halovú sezónu, ktorá začala už v decembri účasťou na halových turnajoch v Dubnici a v Púchove. Podobný program mali aj prípravky U10 a U9, ktoré trénuje tréner Ľ. Bacho. Tréningový proces v novom roku bude pokračovať tréningami v našej športovej hale a aspoň každý druhý týždeň účasťou na halovom turnaji alebo priateľskými zápasmi v našej hale. V prípade priaznivého počasia využijeme naše ihriská s umelou trávou. Vrcholom zimnej prípravy bude 11.2., kedy Spartak organizuje už tradičný medzinárodný mládežnícky halový turnaj Memoriál Petra Mojta.

Koľko nádejí vyrastá pod vašim trénerským dohľadom?
V mojej kategórii by som spomenul mená chlapcov, ktorý už skúsili aj atmosféru tréningov alebo priateľských zápasov za AS Trenčín. Sú to Filip Slovák, Kristián Pecháč, Václav Herián a Jakub Kráľ, ale verím, že podobnej šance sa dostane aj u všetkých mojich zvyšných zverencov, lebo mužstvo nerobia traja alebo štyria chlapci, ale len dobrý kolektív aj bez väčších hviezd dokáže niekedy omnoho viac.

Môžete nám vymenovať mená chlapcov, ktorí sú talentovaní a môžu z nich vyrásť pri serióznej práci budúce hviezdy?

Najprv by som povedal, že talentovaní sú všetci chlapci v Spartaku od najmladších prípravkárov až po starších dorastencov, ale ak mám byť konkrétny ( ale je to len môj subjektívny názor, možno niekto nebude súhlasiť, lebo ja si vážim každého jedného mládežníckeho hráča, ktorý háji farby Spartaka ) tak:

Kategória U9 a mladší: spomenul by som Tobiáša Farkaša, Matúša Motúza a Benjamína Bencu

Kategória U10 a mladší: spomenul by som Martina Púpalu, Damiána Flóra

Kategória U11 a mladší: tu som už spomenul niektoré mená v otázke č.2, ku ktorým by som ešte spomenul Michala Viktorína alebo Mateja Gajdoša (ale mám rád každého jedného v mojom tíme bez rozdielu mena )

Kategória U13 (mladší žiaci ): spomenul by som Sofiu Škerdovú, Adama Kittlera, Aďa Čuháka

Kategória U15 (starší žiaci ): tu by som predovšetkým spomenul Aďa Fraňa, dovolím si povedať, že momentálne náš najväčší mládežnícky talent ( najlepší strelec jesennej časti 2. ligy starších žiakov ), ale aj Nikolasa Lašša alebo Sama Jakuba

Kategória U17 (mladší dorast): tu by som spomenul Patrika Rédekyho, Patrika Guniša alebo Erika Divékyho

Kategória U19 ( starší dorast): tu by som vyzdvihol dve mená, ktorí už okúsili aj atmosféru v kabíne našich dospelých, ide o Adama Zitu a Ľubomíra Kmeťa

Práca s mládežou je vaša parketa. Aké mládežnícke kategórie zastrešujete?

U19 (starší dorast): tréner Tibor Zita, účastník 2. ligy

U17 (mladší dorast): tréner Ondrej Kubík, účastník 2. ligy

U15 (starší žiaci): tréner Pavol Kováč, účastník 2. ligy

U13 (mladší žiaci): tréner Marián Halavin, účastník 2. ligy

U11 (prípravka 2007 a mladší): tréner Milan Kráľ, účastník Majstrovstiev kraja

U10 (prípravka 2008 a mladší): tréner Ľubomír Bacho, účastník Majstrovstiev kraja

U9 a mladší (prípravka 2009 a mladší): tréner Ľubomír Bacho, účastník Majstrovstiev kraj

S akými ambíciami vstupujete do roku 2018?

Pri dorastencoch a žiakoch je to jednoznačne záchrana v 2. lige, ktorá je veľmi kvalitná súťaž či už pri dorastencoch alebo žiakoch. Pre také malé mesto aké sú Bánovce, si dovolím povedať, že účasť obidvoch týchto kategórií v 2. lige je výbornou vizitkou našej práce v týchto kategóriách. Pri prípravkách by som nehovoril o ambíciách, ale  tu ide predovšetkým o dlhodobú, trpezlivú a systematickú prácu pri výchove v tejto kategórií pri každodenných tréningoch a zápasoch, je to predovšetkým výchova a príprava každého chlapca o kategóriu vyššie.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým mládežníckym trénerom, ktorých som spomenul v predchádzajúcej otázke za ich celoročnú prácu pre Spartak, nesmierne si vážim ich prácu a zanietenie pre naše farby, niekedy až nad rámec ich schopností a niekedy aj voľného času, ktorý je mnoho krát aj na úkor vlastnej rodiny, vlastných záujmov. Ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEM pre všetkých mládežníckych trénerov v Spartaku, bez Vás by nebol Spartak Spartakom.