Fašiangové zvyky zo Kšinnej

0
1274

Začnime od konca

Keby ste dnes mali, nedajbože, zlomenú ruku, nohu alebo dochrámanú tvár, v Kšinnej sa vás neopýtajú, čo sa vám stalo, v Kšinnej sa na vás usmejú a opýtajú sa: „Čo si fašanguvau?“ Ale nemajte im to za zlé, oni len vychádzajú z tradície.

Poďme do histórie

Na fašiangy chodili obecný sluha a obecný hájnik s ražňom „fašanguvať“ po domoch, v ktorých bývali zabíjačky. Keď vošli do chalupy, pekne pozdravili, dva-tri razy vyskočili a zavinšovali:

„Hopsa, fašangi! Na tí ťenké, visoké, abi boľi dlhoké!“

Aby ste rozumeli, dlhoké mali byť konope, ktoré šikovné a pracovité gazdinky pestovali na výrobu plátna na gäte, na košele, rubáče, na plachty, uteráky. Gazdovi popriali hojnosť úrody na poli aj hojnosť statku v maštali. V každom dome ich ponúkli pálenkou, a to viete, nepatrí sa odmietnuť pohostinnosť.

Gazdiná odrezala kus slaniny, napichla im ho na ražeň, poďakovala za vinšovanie a milí vinšovníci sa pobrali ďalej.
Fašanguvať chodili aj chlapci z chudobnejších rodín. Tí prichádzali s piesňou:

„Fašangi, fašangi, Veľká noc bíva,
gdo ňemá kožuška, zima mu bíva.
Ja ňemám, ja ňemám, ľen sa tak trasiem,
dajťe mi slaňinki, ňech sa napasiem.
A tam hore na povaľe
visí kocúr na slaňiňe,
choťťe vi ho zohnať,
a mňe kus odrezať.
Keď mi malí odrežeťe,
hlboko sa porežeťe,
kus, kus, kus jako dobrá hus,
ere, ere jako dvere.

Fašiangové obdobie – od Troch kráľov do Popolcovej stredy – bolo obdobím svadieb a zábav. Keď bol „fašánok“ krátky, vydali sa len pekné dievky, keď bol dlhý, vydala sa každá, aj „stará vŕba“.

Typickým fašiangovým jedlom bola huspenina z údeného mäsa a koží. Posledný fašiangový deň, utorok pred Popolcovou stredou, sa volal zápustok. Vtedy sa smažili šišky a v krčme bola posledná „muzika“.

Popolcovou stredou sa začínal pôst, ktorý sa končil Veľkonočným pondelkom. V pôstnom čase sa mäso nejedlo a život v dedine utíchol. Mládenci nechodili so spevom po dedine a v domácnostiach sa spievali len nábožné piesne.

Dnes sa už fašanguvať nechodí, koniec fašiangov býva však veselý. Bodkou za nimi bývajú fašiangové sprievody a fašiangové zábavy. Na tohoročný sprievod pozýva FS Bukovina a hasiči zo Kšinnej milovníkov dobrej zábavy v sobotu 10. 2. 2018 o 13. hodine. Večer o 19. hodine vystúpi FS Bukovina s kultúrnym programom spojeným s pochovávaním basy.

 

Autor: Mária Škultétyová