Žena je stvorená pre lásku a pre krásu

0
768

Aj keď myšlienka sláviť Medzinárodný deň žien vznikla v istých sociálnych a politických podmienkach, aj keď nám tento sviatok zaváňa feminizmom, do dnešného sveta patrí. Obzvlášť, ak si uvedomujeme, že sú krajiny, kde ženy nevedia čítať a písať, denne sú vystavené domácemu násiliu, sú beztrestne znásilňované a za neveru a znásilnenie ich možno ukameňovať. Sú krajiny, kde ženy majú od kyseliny zohyzdenú tvár; majú hlboké jazvy na duši, lebo im to urobili tí, čo ich mali chrániť a dávať im lásku. V krajinách tretieho sveta ženy nedosahujú postavenie hodné človeka, sú tovarom, s ktorým sa obchoduje.

Ťažko sa o tom hovorí aj nám, ktorým je nedôstojné zaobchádzanie so ženami vzdialené. Ale netvárme sa, že sa nás to netýka. Svetový problém je aj naším problémom. Hoci nie vo veľkej miere, predsa sa aj v našich zemepisných šírkach stretneme s domácim násilím. A vraj ženu ani kvetinou neudrieš.

Básnik by povedal, že žena je stvorená pre lásku a pre krásu. O žene vznikli najkrajšie ľúbostné básne. Žena je stvorená preto, aby priviedla na svet deti. Materstvo je najkrajším jej poslaním. No ona okrem starostlivosti o rodinu chodí aj do práce. V škole sa postaví za katedru, v nemocnici si oblieka biely plášť. Pracuje na poli, vo fabrike, v úrade i v obchode. Ženy sú všade a stihnú toho veľa. Zaslúžia si našu pozornosť a vďaku. Napriek tomu sa Medzinárodný deň žien po roku 1989 z nášho kalendára vytratil. Mnohým bol na posmech. A mne sa vidí, že aj na červený karafiát, ktorý sa stal kvetom MDŽ, dnes niekto hľadí s averziou. Nech už je pohľad na tento deň akýkoľvek, spolitizovaný alebo bez politickej príchute, hľadajme a nájdime v ňom predovšetkým ľudský rozmer. Pozerajme naň ako na deň, ktorým vyjadríme ženám úctu. Nie preto, že sa to patrí, ale preto, lebo to tak cítime.

Nuž teda, všetko najlepšie k sviatku, milé ženy! Aspoň symbolicky vám posielam kytičku snežienok. Lebo žena a kvety patria k sebe.

Autor: Mária Škultétyová