Pripomenuli sme si sviatok nežného pohlavia

0
951

Všetci vieme, že 8.marec je už dlhodobo Medzinárodným dňom žien. Okresná organizácie strany Smer – SD si pre príslušníčky nežného pohlavia pri tejto príležitosti pripravila tradičné posedenie pri hudbe.

V úvode programu všetkých prítomných privítal predseda organizácie a zároveň poslanec NR SR Ľubomír Želiezka: „Tento kultúrny program je taká malá kytička za to, čo všetko steurobili, dokázali, hlavne pre nás mužov a pre svoje rodiny.“

V kultúrnom programe tentokrát vystúpili overené hudobné formácie z minulých rokov. Tou prvou bola hudobná skupina Žochári z neďalekých Topoľčian. Hneď prvé tóny sľubovali vynikajúcu zábavu, ktorá každou odohranou skladbou iba gradovala. Zazneli nielen známe ľudovky, ale aj modernejšie piesne.

Publikum sa aktívne zapájalo svojím spevom a vyžiadalo si aj prídavky. Zaplnené hľadisko s elánom tlieskalo aj hudobnej skupine Drišľak z Vranova nad Topľou. Počas tohto vystúpenia zneli sálou predovšetkým ľudové piesne z východného Slovenska, ale aj vlastná

tvorba i paródie, medzi ktorými nechýbalo ani netradičné prevedenie piesne Neďaleko od Trenčína. Doménou tohto zoskupenia je veľmi intenzívna spolupráca s publikom, čo sa

potvrdilo i tentokrát. Po ukončení podujatia si každá príslušníčka nežného pohlavia okrem dobrého pocitu na dušiodniesla domov aj kvietok.

Autor: Marek Kasala