Prestížna obuvnícka firma Gabor hľadá šikovných a kreatívnych študentov

0
1521

Prestížna medzinárodná obuvnícka firma Gabor, ktorá oslávi na budúci rok 70. výročie vzniku založenia v spolupráci so Strednou odbornou školou Partizánske, otvára aj  v tomto školskom roku pre žiakov v rámci národného projektu duálneho vzdelávania odbor Technik obuvníckej výroby.

Gabor spol. s r.o.
Vznik firmy sa datuje od roku 1949, keď bratia Bernhard a Joachim Gabor založili v Barm-
stedte pri Hamburgu továreň na topánky. Firma Gabor sa už od svojho vzniku riadila filozofiou poskytnúť ženám najlepšie možné topánky – teda také, ktoré zodpovedajú aktuálnym módnym trendom a zároveň zdôraznia ich atraktívnosť. Postupom času vystavali bratia Gaborovci 13 dielní v piatich krajinách. V roku 1996 začal Gabor so svojou výrobou na Slovensku. O rok neskôr začala prevádzka závodu v Bánovciach. „Sme hrdí na to, že naše topánky sa predávajú vo viac než 50 krajinách po celom svete,“ napísal vo svojom príhovore v Journali pre zamestnancov a priateľov Achim Gabor, ktorému odovzdal zodpovednosť za vedenie podniku otec Joachim Gabor
v roku 2005.

Duálne vzdelávanie
„Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti a schopnosti v partnerskej SOŠ Partizánske a praktické zručnosti v našej firme,“ vysvetľovala pojem duálneho vzdelávania Andrea Vajdáková, ktorá zodpovedá za koordináciu tohto inovatívneho projektu vo firme Gabor. Duálne vzdelávanie v Gabore prebieha v rámci programu DualPro, ktorého garantom je Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK).

DualPro predstavuje vysokohodnotné, moderné a na potreby trhu orientované odborné vzdelávanie, v súlade s dlhoročne overenými nemeckými štandardami kvality prípravy žiakov. Podľa jej slov absolvent takéhoto typu vzdelávania je dokonale pripravený pre prax a nemá problém sa neskôr zamestnať vo firme Gabor, pričom má samozrejme možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu s možnosťou kariérneho rastu. „So spoločnosťou firmy Gabor máme uzatvorený veľmi dobrý partnerský vzťah v oblasti duáleneho vzdelávania, ktorý zabezpečuje pre našich žiakov v štvorročnom maturitnom odbore Technik obuvníckej výroby nadštandardné benefity na dnešné pomery,“ povedal zástupca riaditeľky SOŠ Partizánske pre praktické vzdelávanie Ján Mašír.

Teoretické vzdelávanie
Podľa jeho slov majú žiaci tejto školy možnosť získať po úspešnom ukončení štúdia okrem maturitného vysvedčenia aj výučný list. „Žiaci, ktorí sa prihlásili na našu školu, dostali od firmy Gabor aj štartovací balíček školských potrieb vrátane dvoch kníh cudzieho jazyka. Samozrejmosťou bolo i oblečenie na praktický výcvik. Okrem toho im táto spoločnosť zabezpečuje odvoz do školy i zo školy a praktický výcvik, ktorý prebieha vo firme Gabor,“ vysvetľoval Mašír. Žiaci tejto školy sú motivovaní aj firemným štipendiom – za dochádzku, prospech, ako i odmeny za produktívnu prácu. Samozrejmosťou je aj bezplatné poskytovanie stravy, občerstvenia ako i organizovanie rôznych exkurzií v odbore, výletov a podpora rôznych športových aktivít.

Odborná Prax
„Počas týždenného praktického výcviku vo firme Gabor absolvujú žiaci opakovane teo-
retickú časť z toho, čo sa u nás naučili. Na základe tematického plánu sa učia priamo na prevádzke medzi zamestnancami firmy prácu na rôznych druhoch strojov, plánovanie, organizovanie prípravy výroby, navrhovanie modelov obuvi, oddelovanie, tvorbu konštrukcií jednoduchších výrobkov pomocou moderného softvéru,“ vysvetľovala majsterka odborného výcviku s tridsaťročnou praxou Darina Nagy, ktorá na záver rozhovoru pripomenula, že úspešní absolventi môžu získať okrem maturity a výučného listu aj nemecký certifikát odbornej spôsobilosti v odbore Technik obuvníckej výroby.

Kontaktné údaje:
Gabor spol. s r.o.
J. Gabora 1
Bánovce nad Bebravou
957 01
e-mail: personal@gabor.sk
Facebook: Gabor – Dual Pro

Kontaktná osoba:
Mgr. Andrea Vajdáková 038/762 2202,
e-mail: a.vajdakova@gabor.sk

Autor: Stanislav Vavro

ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Predchádzajúci článokBackstage
Ďalší článokSilák Damián Golier tretí na Majstrovstvách Slovenska
V regionálnych novinách TAJMS som zodpovedný za celú tímovú prácu redakcie. Píšem a pripravujem informačné články z bánovského regiónu, reportáže a rozhovory z terénu, firemné advertoriály, komentáre, stručné aktuality, ďalšie PR materiály, ktoré si zákazníci žiadajú.