Deviataci zo ZŠ Gorazdova učili za katedrou

0
905

Deviataci v ZŠ Gorazdova sa na jeden deň postavili za učiteľskú katedru a odovzdávali svoje vedomosti mladším spolužiakom.

To, že budú učiť mladších spolužiakov, si deviataci vymysleli sami. Skvelú myšlienku zrealizovať takúto aktivitu, pripravili pri príležitosti Dňa učiteľov. Zdalo sa nám to zaujímavé a tak sme tento nápad podporili. Experiment sa zapáčil nielen žiakom, ale pochvaľovali si ho aj pedagógovia. Myslím si, že žiaci sa svojej úlohy zhostili celkom dobre a mladší spolužiaci na hodinách svojich „nových pedagógov“ rešpektovali.

Som presvedčená, že deviataci pochopili, aká je práca učiteľa skutočne náročná a tí, ktorí na seba prevzali úlohu pedagógov, sa veru poriadne zapotili. „Nám sa to páči, je s nimi sranda,“ ozývalo sa zo všetkých tried, kde dievčatá a chlapci z deviateho ročníka svedomito odučili to, čo si poctivo pripravovali niekoľko dní. Či to bola matematika, slovenský jazyk, prvouka, ba aj výtvarná výchova.

A aké sú dojmy našich „učiteľov“ deviatakov? Je to veľmi ťažké a namáhavé, ale ako skúsenosť to bolo výborné a hlavne poučné, svorne sa zhodli aktéri dnešného výnimočného dňa.  Nám zostáva len dúfať, že tento nápad sa ujme a takúto malú výpomoc budú deviataci realizovať aj v budúcnosti a niektorí z ich sa možno stanú aj našimi kolegami.

autor: Eva Turkova

foto: Stanislav Vavro