Okresný snem Jednoty dôchodcov Slovenska

0
1513

Najväčšou spoločenskou organizáciou zastrešujúcou ľudí v seniorskom veku je Jednota dôchodcov Slovenska (JDS), ktorá pôsobí aj v našom okrese. Jej základnou úlohou je združovanie seniorov, podpora ich činnosti a hájenie ich záujmov.

Okresnú organizáciu(OO) JDS Bánovce nad Bebravou tvorí celkovo 16 základných organizácií z jednotlivých obcí, samotného mesta a jeho pričlenených častí. K 31.decembru 2017 mala presne 361 členov. Raz za tri roky sa koná tzv. okresný snem, počas ktorého si pozvaní delegáti zo všetkých základných organizácií(ZO) volia členov do orgánov svojej okresnej organizácie.

Naposledy zasadal vo štvrtok 12.apríla v kultúrnom dome v Horných Ozorovciach. Na úvod všetkých privítala predsedníčka Jozefa Sokolíková, ktorá zároveň poďakovala za spoluprácu nielen všetkým členom, ale aj starostom príslušných obcí: „Starosta je takým krstným otcom každej organizácie. Podľa možností vysype nejaký ten groš z obecnej pokladnice, niekedy aj z vlastnej peňaženky, ale čo je hlavné, pomáha vytvárať podmienky naším hosťom. Je vždy tam, kde je potrebné sa s našimi členmi podeliť o starosti, ale aj o radosti.“ Taktiež podala informácie o akciách uskutočnených v uplynulom volebnom období a zástupcovia jednotlivých ZO odsúhlasili aj plán činnosti na nastávajúci rok.

Za všetky plánované aktivity možno spomenúť tradičné podujatie Sami sebe, ktoré sa tento rok uskutoční v septembri v obci Malé Hoste a taktiež spoločnú rekreáciu na Donovaloch, ktorá je naplánovaná na 23. – 29.septembra. Stretnutia sa zúčastnila i predsedníčka krajskej organizácie JDS v Trenčíne Anna Prokešová, ktorá sa poďakovala pani Sokolíkovej za dlhoročnú spoluprácu: „Nebyť okresnej organizácie Bánovce nad Bebravou a konkrétne Jožky Sokolíkovej, ktorá sa podujala na to, že máme všetku činnosť zmapovanú v kronikách, určite by sa Jednota dôchodcov ťažko chválila len nejakým slovom. Mať takú úžasnú spolupracovníčku ako je Jožka, tak to si musíte pokladať.“ Slová vďaky však adresovala i prítomným delegátom:

„Viete potešiť, viete s úsmevom nás povzbudiť, tak aby ste ten široký úsmev rozdávali aj naďalej a takú tú spolupatričnosť k nám nám trošku dávali najavo. Ja viem, že to takto robíte a za to vám patrí jedno obrovské ĎAKUJEM.“ Počas diskusie starostovia jednotlivých obcí informovali o svojich aktivitách nielen pre seniorov. Následne boli odovzdané Ďakovné listy tým, ktorí v uplynulom období pomáhali a stále pomáhajú seniorom vo svojom okolí. A napokon sa pristúpilo k samotným voľbám. Za predsedníčku okresnej organizácie bola opätovne zvolená pani Jozefa Sokolíková. Predsedami jednotlivých ZO sú: Beáta Kubíčková,(Krásna Ves), Emília Vedejová(Timoradza),

Dušan Bartoň (Podlužany), Marta Melušová (Dežerice), Božena Bátorová (Ruskovce), Mária Novotová (Veľké Držkovce), Ing. Anna Maňáková (Malé Hoste), Hilda Valachová (Dvorec), Ing. Ivan Guniš (Veľké Chlievany), Mária Švančarová (Malé Chlievany), Marta Igazová (Biskupice), Ing. Jiří Fux (Bánovce n. B.), JUDr. Ján Adame (Uhrovec), Jaroslav Šimun (Zlatníky), Mária Šebeňová (Žitná Radiša) a Jozefa Sokolíková (Horné Ozorovce). Za predsedu Revíznej komisie bol zvolený pán Ing. Jiří Fux, ďalšími členkami sa stali Mária Novotová a Mária Šebeňová. Na krajskom sneme budú OO JDS Bánovce n. B. zastupovať členovia Jozefa Sokolíková, Ján Adame a Mária Šebeňová. A ako v skratke hodnotí svoju činnosť staronová predsedníčka pani Jozefa Sokolíková? „Pre staršieho človeka je vždy potrebná určitá aktivita a koníčky, pocit užitočnosti a hlavne kontakt s priateľmi. Čokoľvek robíme, robíme to od srdca a najlepšie ako vieme.“

Autor: Marek Kasala