Udelenie verejného uznania samosprávneho kraja

0
723

Trenčianska župa už po druhýkrát hľadá výnimočné osobnosti, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj kraja a jeho popularizáciu medzi širokou verejnosťou. Ocenení verejným uznaním, teda Cenou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Cenou predsedu TSK, môžu byť jednotlivci, ale aj kolektívy pôsobiace v oblasti spoločenského, hospodárskeho či kultúrneho života.

Svoje návrhy na laureátov môže široká verejnosť, tak ako v minulom roku, posielať do konca septembra 2018 v písomnej podobe poštou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, odovzdať ich osobne v sídle župy alebo využiť možnosť elektronickej pošty na adresu veronika.rezakova@tsk.sk.

Každý návrh musí obsahovať údaje laureáta, ktorý je navrhnutý na ocenenie, teda titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, v prípade kolektívov názov a adresu sídla. Dôležité je pripojiť aj údaje navrhovateľa a odôvodnenie návrhu spolu s dátumom a vlastnoručným podpisom. Viac informácií sa dozviete na webovom sídle kraja www.tsk.sk v sekcii Samospráva/verejné uznania.

Lenka Kukučková