Bábkulienka 2018 v Dome kultúry na Farskej

0
1050

Súčasťou primárneho vzdelávania v materských školách je okrem iného aj dramatická výchova. Počas nej si dieťa zdokonaľuje svoje jazykové a komunikačné schopnosti, pamäť, mimiku, gestikuláciu a zároveň sa učí správne vystupovať pred publikom. V našom meste sa každoročne koná prehliadka detských divadelných súborov materských škôl, ktorá nesie názov Bábkulienka.

Vznikla z iniciatívy pedagogického zboru MŠ Hollého a v piatok 27.apríla sa konal už jej dvadsiaty piaty ročník. Divadelná sála Domu kultúry sa takmer do posledného miesta zaplnila deťmi nielen z nášho mesta, ale aj z Malých Uheriec, Mestečka, Lovinobane, Banskej Bystrice a Turčianskych Teplíc. Deti prišli v sprievode svojich pedagogičiek a prítomní boli aj viacerí

pozvaní hostia. Pri príležitosti „štvrťstoročia života“ Bábkulienky boli ocenené aj dve osobnosti, ktoré sa každoročne zasluhujú o jej organizáciu a dôstojný priebeh – vedúca Literárno – dramatického odboru ZUŠ D. Kardoša Mgr. Zuzana Varhaníková a riaditeľka MŠ Hollého Mgr. Anna Laginová. No a potom sa už spustila lavína divadelných predstavení v podaní jednotlivých

materských škôl, v ktorých dominovali detské motívy, a to nielen prevzaté, ale viaceré z nich boli z tvorivej dielne pedagogičiek príslušnej materskej školy. Popoludní sa napokon všetci dočkali aj dlhoočakávaného vyhodnotenia. Ceny poroty získali MŠ Turčianske Teplice s hrou Janko a Marienka, MŠ Hollého so stvárnením rozprávky Smelý zajko a MŠ Lovinobaňa

s predstavením Lúčne hry. Laureátom dvadsiateho piateho ročníka sa stala MŠ Hollého s predstavením Vláčik Kamarátik. Hoci s cenami odchádzali iba títo menovaní, víťazmi boli úplne všetci. Pri vyhodnotení bola vyzdvihnutá i snaha a podpora zo strany pedagógov a rodičov.

Autor: Marek Kasala