Bylinkový deň na ZŠ Partizánska

0
437

Niekto by možno povedal, že dnešné deti sa o záhradkárske práce veľmi nezaujímajú. Pri správnom prístupe a motivácii zo strany dospelých sa im však aj také činnosti ako sadenie či celková starostlivosť o rastliny a poľnohospodárske plodiny môže stať hrou. Veľmi veľa o tom môžu povedať

žiaci a pedagógovia ZŠ Partizánska. Dolná chodba tejto školy sa vo štvrtok 3.mája už po tretí raz v rámci podujatia s názvom „Bylinkový deň“ premenila na akúsi veľkú záhradu. Všetko, čo v nej vyrástlo, bolo výsledkom práce žiakov prvého stupňa. Pod dohľadom učiteľky Simony Krškovej sa

naučili, aké podmienky potrebujú rastliny pre svoj život, a čo je najdôležitejšie, nadobudnuté poznatky si vyskúšali aj v praxi. Od chvíle zasadenia svoje rastlinky pravidelne sledovali a starali sa o ne. No a konečný stav sme mohli vidieť práve počas tejto akcie, kde boli ich

výpestky určené na predaj. Išlo hlavne o priesady rajčín, paprík, oregano, bylinky ako mäta, bazalka, medovka a pod. Záujem o kúpu týchto výpestkov bol zo strany žiakov, pedagógov, rodičov či návštevníkov naozaj veľký. Zároveň prebiehal aj štvrtý ročník ekologickej akcie „Taška pre Zem.“

Jej podstatou je motivácia k zamedzeniu používania plastových tašiek, resp. k ich nahradeniu pletenými, ktoré si návštevníci mali taktiež možnosť zakúpiť. Výťažok z predaja bude určený pre potreby základnej školy. Primárnou ideou tohto podujatia však nie je predaj, ale motivácia

k starostlivosti o rastlinky a životné prostredie. Teda vedeniu školy a jednotlivým pedagogickým pracovníkom ide predovšetkým o to, aby si žiaci uvedomili, čo všetko predchádza tomu, kým si produkty rastlinnej výroby kúpime v obchode, taktiež aby sa aj oni sami naučili pestovať najdôležitejšie bylinky a plodiny, správne sa o ne starať a dbať aj na ochranu prostredia, v ktorom všetci žijeme.

Autor: Marek Kasala