Floriánska svätá omša v Malých Hostiach

0
1193

V nedeľu 6. mája 2018 sa vo farskom chráme Svätého Martina v Malých Hostiach konala hasičská omša pri príležitosti sviatku Svätého Floriána – patróna hasičov. Celebroval ju farský kňaz Mgr. Roman Skladaný.

Do priebehu svätej omše sa aktívne zapojili dobrovoľné hasičky a hasiči prinesením zástav, obetných darov a čítaním svätého písma. Na omši sa zúčastnili hasiči takmer z celej Suchej doliny (Zlatníky, Malé Hoste, Veľké Hoste, Libichava, Šišov) pod vedením nového okrskového veliteľa Vladimíra Kišaca. Zavítali k nám aj kolegovia zo vzdialenejších obcí a tiež profesionálni hasiči z Bánoviec nad Bebravou. Sviatok svätého Floriána si s nami prišiel uctiť aj riaditeľ Územného výboru DPO Bánovce nad Bebravou Peter Morávek. Prítomní hasiči spolu s ostatnými veriacimi poďakovali Bohu a Svätému Floriánovi za pomoc pri hasičských zásahoch a prosili ich, aby i naďalej viedli ich kroky v zmysle hesla „Bohu na slávu blížnemu na pomoc“.
Okrem účasti na tejto svätej omši sa hasiči nášho okrsku podieľajú aj na strážení Božieho hrobu počas Veľkej noci. Túto dôstojnú činnosť na našej doline vykonávali hasiči od dávna (ešte v časoch monarchie), preto je pre nás nesmierna pocta, že môžeme pokračovať v tejto tradícii. Chceme sa preto poďakovať farskému kňazovi Mgr. Romanovi Skladanému za veľmi dobrú spoluprácu a možnosť zapájať dobrovoľných hasičov do kresťanských tradícií.

Autor: Jozef Korál