Centrum sociálnych služieb opäť žiarilo veselosťou

0
844

Život obyvateľov Centra sociálnych služieb na Textilnej ulici pravidelne svojimi akciami spríjemňujú zástupcovia škôl i rôznych iných organizácií. Veľmi dobrú spoluprácu majú napríklad s miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža. Členky výboru tejto organizácie niekoľkokrát do roka navštevujú toto zariadenie, pričom pre klientov vždy

zabezpečia veselý kultúrny program i prednášku na zdravotnú tému. Inak tomu nebolo ani v stredu 23.mája. Obyvateľov CSS už tradične počas celého programu svojím slovom sprevádzala aktivistka SČK pani Marta Čaplánová. O hudobnú stránku stretnutia sa postarala spevácka skupina Ruža, v podaní ktorej zaznelo mnoho známych ľudových piesní.

Básňou, vtipnými príhodami a hádankami prítomných pobavil zabávač Marek. Pani predsedníčka Dr. Angela Hoffmannová zase podala informácie o správnom poskytovaní prvej pomoci. Pani Hedviga Kosmelová seniorov aktívne zapojila formou jednoduchých cvikov. No a už spomenutá pani Marta Čaplánová porozprávala aj o demencii a previedla s

divákmi aj niekoľko pamäťových cvičení. Za správnu odpoveď bol každý z nich odmenený sladkým potešením. Záver programu sa opäť niesol v znamení ľudových piesní, z ktorých
viaceré zazneli na želanie divákov. Niektorí odvážlivci využili možnosť zaspievať si svoju obľúbenú ľudovku spoločne so skupinou. V úplnom závere sa pani Čaplánová všetkým

úprimne poďakovala a slovami vďaky nešetrila ani vedúca sociálno – pracovného úseku CSS pani Mgr. Mária Haluzová. Počas tohto programu každý z účinkujúcich a diskutujúcich prispel svojou trochou do mlyna k tomu, aby všetci spoločne urobili šťastných tých, na ktorých si ich najbližší až tak často nespomenú, prípadne tých, na ktorých si už nemá kto
spomenúť. A tým urobili naozaj veľmi veľa.

Autor: Marek Kasala