Rekordná účasť na „FAMILY DAY 2018“

0
916

V dnešnej uponáhľanej dobe plnej technológií sa čoraz viac stávajú človeku vzácne osobné stretnutia, ktoré vnášajú neopísateľné čaro a radosť do ľudských sŕdc. Každá zdravá bunka spoločnosti – rodina prirodzene takú potrebu má. Aj na pracovnom poli jedného z bánovských zamestnávateľov firmy FMB s.r.o. Fritzmeier Bánovce si to veľmi vrelo

uvedomujú, a už po štvrtýkrát zorganizovali, v spolupráci s agentúrou ALEKA, pre svoju „Fritzmeier rodinu“ podujatie pod názvom „Family Day 2018“. Pozvanie na tieto podujatie prijalo tohto roku rekordné množstvo zamestnancov so svojimi najbližšími, a tak spolu 186 účastníkov, z toho 52 detí sa stretlo ako jedna veľká rodina v piatok 8. júna 2018 popoludní na futbalovom ihrisku v Prusoch.

Počasie prialo a tak nič nebránilo zástupcom spoločnosti toto milé podujatie otvoriť. Úvodného slova sa chytil a všetkých pozdravil konateľ spoločnosti Fritzmeier Bánovce pán Ing. Karel Gerolt, prihovorili sa aj hostia z nemeckého závodu Fritzmeier Systems GmbH, konateľ pán Elmar Römer a konateľ závodu Fritzmeier Vyškov s.r.o. pán Ing. Miloslav

Hajduch. Po milých úvodných slovách sa sprievodného slova ujala, pre deti veľmi známa, rozprávková víla Rozprávanka, ktorej CD si ako darček a pamiatku na toto stretnutie odnieslo každé dieťa. A kto ju pozná, vie, že do pripraveného programu zapojila spolu s deťmi aj dospelých. A tak nebola núdza o smiech a spoločné súťaženie. Tí, ktorí nenašli

v sebe súťažného ducha, mohli svoj čas tráviť s deťmi i vnúčatami na skákacom hrade, pri ukážkach prvej pomoci dobrovoľníkmi z Červeného kríža, mohli si vyskúšať i pozrieť krásu kožiarskeho remesla, alebo dopriať deťom radosť z maľovania na tvár. No a ako to pri takýchto stretnutiach býva, nechýbalo ani chutné a výdatné pohostenie spríjemňované živou hudbou o ktorú sa postarali manželia Beňačkoví.

Firma FMB s.r.o. Fritzmeier
Bánovce potvrdila, že sa uberá cestou, na ktorej si váži náročnú prácu svojich zamestnancov, a chce aj postupným vylepšovaním pracovných podmienok posilniť tímového ducha celej spoločnosti. Veď nie jedna ruka Bánovčanov i ľudí z okolia sa podieľa na produkcií komponentov pre poľnohospodárske, stavebné a manipulačné stroje – kabíny,

karosérie, bezpečnostné rámy a diely pre osobné aj nákladné autá, ako aj kompletné konštrukcie kabín pre svetové firmy Mecalac, Hitachi, Konecranes, Kubota, Sennebogen, Tadano Faun Liebherr, a iné. Aj preto vari ani nebolo človeka, ktorý by neprejavil

spokojnosť s týmto vydareným podujatím a stretnutím. Preto spoločnosť FMB s.r.o. Fritzmeier Bánovce ďakuje svojim zamestnancom, rodinným príslušníkom a návštevníkom za prijatie pozvania a účasť na podujatí a  všetci sa už teraz tešíme na budúci ročník „Family Day 2019“.

FMB s.r.o., Partizánska 30, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel.:        +421 387626425
Mobil:     +421911722900

Web:      www.fritzmeier.com