74. výročie SNP v Omastinej

0
666

Spomienka na ľudské utrpenie aj po rokoch sa nedá zabudnúť. Aj občania obce Omastiná ani po 74. rokoch nezabúdajú na svojich rodákov, ktorí boli počas Slovenského národného povstania povraždení nemeckými vojskami 28. novembra 1944 na Cibislávke pri Bánovciach nad Bebravou.

Celkom tu tragicky zahynulo 12 občanov z obce, 42 občanov bolo odvlečených do väzníc a koncentračných táborov. V obci bolo občanom vypálených 6 domov a 8 hospodárskych budov. Celkom z obce zahynulo počas II. svetovej vojny 13 občanov. Nemci tieto zver-
stvá páchali po obsadení obce Omastiná, ktorú obsadili dvakrát a to dňa 25. novembra 1944 a 2. februára 1945 za pomoc partizánom.

Občania Omastinej si každoročne pri výročí SNP, pri pamätníku SNP v strede obce spomínajú na spoluobčanov: Ján Botka, Michal Botka, Štefan Kuric, Anna Kuricová, Vojtech Kuric, Ján Škorec, Štefan Škorec, Rudolf Škorec, Ján Ševčík ml., Ján Ševčík st. a Ján Martiš. Česť ich pamiatke.

Viliam Kusý