Dobrovoľný hasičský zbor Miezgovce bol založený v roku 1888

0
559

Podľa údajov z obecnej kroniky bol DHZ založený v roku 1888, jeho zakladajúcimi členmi boli Michal Bobuš, Jozef Harinek a Ján Šišmiš. Zbor vlastnil ručnú dvojkolesovú striekačku.

V zápise z roku 1922 sa píše, že 5. júla bolo na Valnom zhromaždení 22 mužov a za predsedu bol zvolený obecný richtár Michal Bobuš, veliteľom sa stal Jozef Ševčík. V roku 1935 bola v strede obce postavená hasičská zbrojnica ako prístavba k obecnej zvoničke a

bola zakúpená štvorkolesová ručná striekačka od Broďanského z Trenčína za 12. tis. Kčs. V roku 1963 sa mimoriadne darilo požiarnému družstvu starších dorastencov, kedy pod vedením Pavla Bridzika ako veliteľa a Jána Barteka, ako vedúceho, získali prvenstvá v

okrskovej a okresnej súťaži, v krajskej súťaži získali bronz. 9. januára 1983 bol založený krúžok Mladý požiarnik. Mal 1 členov, vedúcim bol Stanislav Mikuš a veliteľ Ján Trgiňa.

Aktívne pracoval vo výbore Bohumír Králik. Výnimočným členom HZ bol Miroslav Fraňo s prezývkou „Mirko“, ktorý takmer 30 rokov vykonával činnosť trubača. Vytruboval všetky nástupy hasičov v obci, či k požiaru.

Stanislav Vavro

ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Predchádzajúci článok74. výročie SNP v Omastinej
Ďalší článokOspravedlnenie
V regionálnych novinách TAJMS som zodpovedný za celú tímovú prácu redakcie. Píšem a pripravujem informačné články z bánovského regiónu, reportáže a rozhovory z terénu, firemné advertoriály, komentáre, stručné aktuality, ďalšie PR materiály, ktoré si zákazníci žiadajú.