V Bánovciach sa začína boj o primátora mesta

0
1641

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta a poslancov MsZ Bánovce nad Bebravou 10. novembra 2018.

Mestská volebná komisia Bánovciach nad Bebravou podľa § 169 ods. 10 a) zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

1.Oliver Gajdoš, Ing., 63 r., dôchodca, Bánovce nad Bebravou, Jahodová 1191/1, nezávislý kandidát
2.Anton Grňo, 47 r., robotník, Bánovce nad Bebravou, Lúčna 1486/12, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
3.Miroslava Hudecová, Mgr., 39 r., účtovníčka, Bánovce nad Bebravou, Matice slovenskej 1260/5, nezávislá kandidátka
4.Marián Chovanec, 48 r., primátor mesta, Bánovce nad Bebravou, K nemocnici 34/34, nezávislý kandidát
5.Ján Kšiňan, Ing., PhD., 43 r., technicko-hospodársky pracovník, Bánovce nad Bebravou, A. Hlinku 1184/3, nezávislý kandidát
6.Rudolfa Novotná, PhDr. PaedDr., 61 r., pedagogička, školská psychologička, Bánovce nad Bebravou, Partizánska 258/17, nezávislá kandidátka
7.Stanislav Vavro, Ing., 56 r., šéfredaktor, Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany súp. č. 65, Spolu – občianska demokracia.

Mestská volebná komisia Bánovciach nad Bebravou vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Volebný obvod č. 1

1.Martin Bittara, 43 r., kvalitár, Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 600/8, Kresťanskodemokratické hnutie
2.Martin Botka, Bc., 29 r., obchodný zástupca, Bánovce nad Bebravou, M. R. Štefánika 53/10, Koalícia Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
3.Iveta Duchoňová, Mgr., 46 r., riaditeľka, Bánovce nad Bebravou, Husitská 1324/25, Smer -sociálna demokracia
4.Peter Fodora, 53 r., vodič, Bánovce nad Bebravou, Rokošská 940/8, Sme rodina – Boris Kollár
5.Dávid Holý, Mgr., 31 r., notársky koncipient, Bánovce nad Bebravou, A. Kmeťa 510/13, nezávislý kandidát
6.Rudolf Jánošík, Ing., 57 r., štátny zamestnanec, Bánovce nad Bebravou, Ľudmily Podjavorinskej 432/9, Kresťanskodemokratické hnutie
7.Richard Makýš, Ing., 58 r., riaditeľ, Bánovce nad Bebravou, J. G. Tajovského 1104/2, Smer – sociálna demokracia
8.Rastislav Porubčan, 43 r., operátor výroby, Bánovce nad Bebravou, 9. mája 595/4, Slovenská národná strana
9.Bronislava Šarayová, 50 r., osobný asistent, Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 599/16, nezávislá kandidátka.

Volebný obvod č. 2

1.Miloš Daniš, Ing., 34 r., riaditeľ prepravnej spoločnosti, Bánovce nad Bebravou, J. G.Tajovského 1198/6, Smer – sociálna demokracia
2.Milan Ďuračka, Ing., 45 r., manažér kvality, Bánovce nad Bebravou, A. Hlinku 1118/19, Spolu – občianska demokracia
3.Mária Hajšová, Ing., PhD., 57 r., tajomníčka fakulty, Bánovce nad Bebravou, Za kaštieľom 1948/6, Smer – sociálna demokracia
4.Marián Hejtmánek, Ing., 54 r., súkromný podnikateľ, Bánovce nad Bebravou, Partizánska 302/26, Kresťanskodemokratické hnutie
5.Denisa Kováčiková, Bc., 25 r., administratívna pracovníčka, Bánovce nad Bebravou, K priehrade 789/20, Smer – sociálna demokracia
6.Ján Kšiňan, Ing., PhD., 43 r., technicko-hospodársky pracovník, Bánovce nad Bebravou, A.Hlinku 1184/3, nezávislý kandidát
7.Rudolfa Novotná, PhDr. PaedDr., 61 r., pedagogička, školská psychologička, Bánovce nad Bebravou, Partizánska 258/17, nezávislá kandidátka
8.Roman Paul, Ing., 58 r., ekonóm, Bánovce nad Bebravou, Pribinova 1068/10, Kresťanskodemokratické hnutie
9.Zuzana Rydziová, Mgr., 44 r., manažérka, Bánovce nad Bebravou, Pribinova 1074/16, nezávislá kandidátka
10.Michaela Sahul, 44 r., nezamestnaná, Bánovce nad Bebravou, A. Hlinku 1480/27, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
11.Patrik Tuchyňa, 33 r., riaditeľ spoločnosti, Bánovce nad Bebravou, Partizánska 300/32, Sme rodina – Boris Kollár.

Volebný obvod č. 3

1.Alena Bernátová, 50 r., predavačka, Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 1172/34, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
2.Milan Botka, 55 r., majster kontroly, Bánovce nad Bebravou, M. R. Štefánika 53/10, Koalícia Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
3.Rudolf Dado, 65 r., dôchodca, Bánovce nad Bebravou, Komunistická strana Slovenska
4.Peter Janáč, 42 r., technicko-hospodársky pracovník, Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 727/13, Slovenská národná strana
5.Michal Kapuš, Ing., 38 r., prednosta okresného úradu, Bánovce nad Bebravou, Strážovská 1171/15, Smer – sociálna demokracia
6.Naďa Ondrejková, Mgr., 55 r., vedúca školského klubu detí, Bánovce nad Bebravou, Hollého 1176/2, Smer – sociálna demokracia
7.Vladimír Raučina, Mgr., 59 r., riaditeľ súkromného centra, Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 1172/34, Kresťanskodemokratické hnutie
8.Alena Strempeková, Ing., 48 r., vedúca oddelenia ekonomiky, Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 744/30, Spolu – občianska demokracia.

Volebný obvod č. 4

1.Ľudmila Bencová, 68 r., dôchodkyňa, Bánovce nad Bebravou, Výstrkov 1147/1, nezávislá kandidátka
2.Marián Chovanec, 48 r., primátor mesta, Bánovce nad Bebravou, K nemocnici 34/34, nezávislý kandidát
3.Miroslav Libič, Mgr., 45 r., učiteľ, Bánovce nad Bebravou, 5. apríla 791/43, Slovenská národná strana
4.Marieta Ševčíková, Mgr., 28 r., odborná referentka, Bánovce nad Bebravou, 5. apríla 791/43, Smer – sociálna demokracia
5.Jana Virgovičová, Ing., 46 r., stredoškolská učiteľka, Bánovce nad Bebravou, K priehrade 786/9, Kresťanskodemokratické hnutie
6.Nadežda Zaťková, 47 r., riaditeľka Domu kultúry, Bánovce nad Bebravou, K priehrade 787/4, Smer – sociálna demokracia.

Volebný obvod č. 5

1.Lucia Bieliková, Mgr., 36 r., asistent predaja a popredajných služieb, Bánovce nad Bebravou, Husitská 1258/2, nezávislá kandidátka
2.Ján Botka, Ing., 32 r., projektový manažér, Bánovce nad Bebravou, M. R. Štefánika 55/2, nezávislý kandidát
3.Peter Bulík, Mgr., 60 r., pedagóg, Bánovce nad Bebravou, Novomeského 1322/16, Slovenskánárodná strana
4.Marián Burza, Ing., 37 r., technik, Bánovce nad Bebravou, Rastislavova 1298/1, Národ a spravodlivosť – naša strana
5.Jozef Farkaš, 41 r., vedúci pracovník, Bánovce nad Bebravou, Cyrila a Metoda 1315/8, Smer – sociálna demokracia
6.Peter Farkaš, Ing., 33 r., súkromný podnikateľ, Bánovce nad Bebravou, Svätoplukova 1267/2, Smer – sociálna demokracia
7.Anton Grňo, 47 r., robotník, Bánovce nad Bebravou, Lúčna 1486/12, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
8.Branislav Grznár, Mgr., 43 r., štátny zamestnanec, Bánovce nad Bebravou, Lúčna 1486/2, Kresťanskodemokratické hnutie
9.Dušan Holbay, 66 r., starobný dôchodca, Bánovce nad Bebravou, Alexandra Dubčeka 1252/1, Smer – sociálna demokracia
10.Miroslava Hudecová, Mgr., 39 r., účtovníčka, Bánovce nad Bebravou, Matice slovenskej 1260/5, nezávislá kandidátka
11.Martin Ježík, 33 r., obchodný zástupca, Bánovce nad Bebravou, Mojmírova 1286/2, Sme rodina – Boris Kollár
12.Jozef Kocúr, 63 r., dôchodca, predseda SZZP č. 3, Bánovce nad Bebravou, Svätoplukova 1154/6, Národná koalícia
13.Peter Králik, Bc., 28 r., učiteľ, Bánovce nad Bebravou, Novomeského 1321/12, nezávislý kandidát
14. Ondrej Kubík, Mgr., 29 r., radca, Bánovce nad Bebravou, J. C. Hronského 1328/11, Smer – sociálna demokracia
15.Jozef Majba, 34 r., audítor, Bánovce nad Bebravou, Gorazdova 1312/2, Spolu – občianska demokracia
16.Mária Miková, Ing., 63 r., starobná dôchodkyňa, Bánovce nad Bebravou, Rastislavova 1298/2, Smer – sociálna demokracia
17.Peter Sečkár, 42 r., hasič záchranár, Bánovce nad Bebravou, Husitská 1325/29, Slovenská národná strana
18. Peter Ševčík, Ing., 29 r., živnostník, Bánovce nad Bebravou, Novomeského 1322/16, Koalícia Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
19.Dana Švecová, Mgr., 49 r., zástupkyňa primátora mesta, Bánovce nad Bebravou, Slatinská 1332/8, Smer – sociálna demokracia
20.Tomáš Valient, 31 r., operátor strojárskej výroby, Bánovce nad Bebravou, Svätoplukova 1958/21, Spolu – občianska demokracia.

Volebný obvod č. 6

1. Milan Igaz, 62 r., starobný dôchodca, Bánovce nad Bebravou, Biskupice súp. č. 108, Smer – sociálna demokracia
2.Michal Morávek, 60 r., štátny zamestnanec, Bánovce nad Bebravou, Biskupice súp. č. 16, nezávislý kandidát
.
Volebný obvod č. 7

1.Oliver Gajdoš, Ing., 63 r., dôchodca, Bánovce nad Bebravou, Jahodová 1191/1, Slovenská národná strana
2.Dušan Senčík, JUDr., 58 r., dôchodca, Bánovce nad Bebravou, Topoľová 1453/5, Smer -sociálna demokracia
3.Stanislav Vavro, Ing., 56 r., šéfredaktor, Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany súp. č. 65, Spolu – občianska demokracia.

Volebný obvod č. 8

1.Lukáš Machala, Ing., 29 r., manažér, Bánovce nad Bebravou, Ozorovská nová 1504/46, Slovenská národná strana
2.Mária Peťovská, Ing., 49 r., ekonómka, Bánovce nad Bebravou, Inovecká 980/11, Smer -sociálna demokracia

Volebný obvod č. 9

1.Martina Balážová, 35 r., nezamestnaná, Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce súp. č. 286, Kresťanskodemokratické hnutie
2.Ľubomír Kutiš, 57 r., zvárač, Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce súp. č. 27, Slovenská národná strana
3.Juraj Pastorek, 57 r., živnostník, Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce súp. č. 122, Smer – sociálna demokracia
4.Ján Urbaník, 52 r., vodič, Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce súp. č. 292, Národ a spravodlivosť – naša strana.

Štefan Bartek,
predseda volebnej komisie v Bánovciach nad Bebravou

Politická reklama: